Technische ondersteuning

Heeft u Mamut Business Software en Norton Antivirus geïnstalleerd?

Mamut Support ID: M-01003931
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 19 augustus 2011

Omschrijving

Norton Antivirus is een omvattend programma voor bescherming tegen virussen. Omdat virussen vaak verspreid worden via zogenoemd script, heeft Norton Antivirus een functie die constant script en gerelateerde bestanden welke op uw PC draaien controleert. Dit zijn bestanden welke geprogrammeerd zijn om bepaalde routines op uw PC uit te voeren en te herhalen; op deze manier is script een geweldig goed werkmiddel om de acties van uw computer efficiënter te laten verlopen. Jammer genoeg kan het ook misbruikt worden door personen met andere bedoelingen. Als gevolg hiervan wordt dus ook het script van Mamut Business Software nauwkeurig gecontroleerd.

Norton Antivirus heeft verschillende functies voor blokkering en scannen van bestanden/script. Jammer genoeg is het zo dat het moeilijk kan zijn om verschil te maken tussen ‘goede’ en ‘schadelijke’ bestanden/scripts. Hierdoor kan het komen dat Norton Antivirus reageert op bestanden/script welke draaien binnen Mamut Business Software. Het resultaat hiervan kan zijn dat de snelheid van het programma afneemt en eventuele andere complicaties, omdat Norton Antivirus bestanden blokkeert, waar Mamut Business Software afhankelijk van is.

Belangrijk: Wij verzoeken alle gebruikers van Mamut Business Software en Norton Antivirus om de laatste versie te installeren van beide programma’s. In deze versies zijn er een reeks voorbereidingen genomen in de behandeling van script en gerelateerde bestanden.

Scriptblokkering

Snelheid
Indien snelheid belangrijk voor u is, kunt u Norton Antivirus zo configureren dat bestanden waar Mamut Business Software van afhankelijk is, worden goedgekeurd zonder dat ze verder worden gecontroleerd. Dit doet u op de volgende manier:

  1. In Norton opent u de instellingen voor de computer.
  2. Ga naar de instellingen voor uitsluiting van
  3. Onder uitsluiting voor realtime scan voegt u de Mamut map en submappen toe.

U kunt tevens de functie SmartScan deactiveren. Verder kunt u de snelheid vergroten door aan te geven dat de automatische scanning/bescherming alleen zal gebeuren voor programma’s en documenten. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van Norton Antivirus en instellingen in dit programma, verwijzen wij naar de bijbehorende gebruikersdocumentatie. U vindt ook veel relevante informatie op www.symantec.com.

Belangrijk: Het dient gerealiseerd te worden dat u Norton Antivirus alleen op uw eigen verantwoording configureert, en dat u het beste contact kunt opnemen met de systeembeheerder om u ervan te verzekeren welke functies u eventueel kunt deactiveren. Meer informatie over het gebruik van SmartScan en Scriptblocking en de consequenties van het deactiveren vindt u hier.