Technische ondersteuning

Ik krijg de melding "Onjuist pad naar programmabestand/taal/versie"

Mamut Support ID: M-02024076
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2011

Omschrijving

De melding "Onjuist pad naar programmabestand/taal/versie. Controleer bij Instellingen 'Andere programma's''" kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het aanmaken van een nieuw document of een nieuwe e-mail via Mamut Business Software.

De foutmelding wijst er op dat Microsoft Office niet is geïnstalleerd of beschadigd is. Het kan ook zijn dat Mamut Business Software geen koppeling kan maken met met Microsoft Office.

U gaat als volgt te werk om de melding te verhelpen:

  1. Controleer dat Microsoft Office is geïnstalleerd op de pc en dat de functionaliteiten aanwezig zijn die u wil gebruiken.
    Als u een e-mail gaat verzenden vanuit Mamut dan dient Microsoft Outlook geïnstalleerd te zijn. Indien u een document wil aanmaken dan dient Microsoft Word geïnstalleerd te zijn.
  2. Ga naar Beheer - Instellingen - Andere instellingen - Andere programma's - tabblad Geïnstalleerde programma's.
  3. Klik op de knop Zoeken (Ctrl+F).
  4. Klik op OK bij de melding dat het werkstation is doorzocht.
  5. Nu zal Microsoft Word en/of Microsoft Outlook in de lijst verschijnen.
  6. Klik op OK.

Indien de melding zich nog steeds voordoet dan kan dit er op duiden dan uw installatie van Microsoft Office beschadigd is. In dat geval dient u Microsoft Office opnieuw te installeren of te repareren. Meer informatie treft u hier.