Systeemvereisten voor Mamut Business Software

Mamut Support ID: M-02023573
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2011

Omschrijving

De systeemvereisten voor Mamut Business Software treft u hier.

Wij wijzen u er op dat in het overzicht de minimum en de aanbevolen eisen bevatten voor de installatie op de werkstations en voor één gebruiker installaties.

Voor serverinstallaties adviseren wij u tenminste de kolom 'Aanbevolen' te hanteren.
Wij menen dat de aanbevolen capaciteit nodig is en voldoet voor een goede werking van Mamut Business Software.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.