Technische ondersteuning

Systeemvereisten voor Mamut Business Software

Mamut Support ID: M-02023573
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2011

Omschrijving

De systeemvereisten voor Mamut Business Software treft u hier.

Wij wijzen u er op dat in het overzicht de minimum en de aanbevolen eisen bevatten voor de installatie op de werkstations en voor één gebruiker installaties.

Voor serverinstallaties adviseren wij u tenminste de kolom 'Aanbevolen' te hanteren.
Wij menen dat de aanbevolen capaciteit nodig is en voldoet voor een goede werking van Mamut Business Software.