Uren en Projecten

Hoe kan ik een artikel aan een project koppelen?

Mamut Support ID: M-02022513
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

Als u met projecten werkt dan kan het voorkomen dat bepaalde artikelen alleen voor een specifiek project gebruikt worden.

U kunt als volgt een artikel aan een project koppelen: 

  1. Ga naar Beheer - Artikel - Artikelregister.
  2. Zoek het gewenste artikel dat u wenst te koppelen en klik op het tabblad Diversen.
  3. Gebruik het uitrolvenster bij Project om het gewenste project te selecteren. (NB: U dient het project aan te maken voordat u er artikelen aan kunt koppelen.)
  4. Klik op Opslaan (Ctrl+S) om de instellingen op te slaan.

Het is ook mogelijk om vanuit de projectenmodule een of meerdere artikelen te koppelen:

Ga naar Beheer - Project - Projectregister - tabblad Artikelen.  

Op het tabblad Artikelen kunt u producten aan het project verbinden, artikelinformatie veranderen en verbindingen tussen projecten en artikelen wissen. Hier kunnen geen nieuwe artikelen worden gecreëerd.