Uren en Projecten

Urenregistratie in Mamut

Mamut Support ID: M-01004779
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2011

Omschrijving

In het Urenregistratie-veld wordt het aantal uitgevoerde uren die uitgevoerd geregistreerd en per regel weergegeven. De uren die in dezelfde berekeningsgrondslag terecht moeten komen, moeten ieder op een eigen regel geregistreerd worden. Dit kan bijvoorbeeld een werkdag zijn, of een afzonderlijke opdracht voor een consulent. Het belangrijkste is dat de uren op één regel gezamenlijk berekend zullen worden, uitgaande van hetzelfde uurtarief.

U vindt Urenregistratie door te gaan naar Beheer - Urenregistratie - Urenregistratie

Voordat de uren overgezet kunnen worden naar een factuur, moet iedere registrering verbonden worden aan de relatie waar het werk voor uitgevoerd is, het product waaronder de uren gefactureerd moeten worden en eventueel onder welk project de urenregistratie gerapporteerd moet worden.

  1. Selecteer Beheer - Urenregistratie - Urenregistratie in het hoofdmenu, of klik op de snelkoppeling Urenregistratie op het bureaublad. Het venster Urenregistratie zal openen.
  2. Klik op Nieuw en geef een omschrijving aan de urenstaat. Klik vervolgens op Nieuw om een nieuwe urenregel in te voeren (u kunt ook op de plus (+) knop klikken op uw toetsenbord). Een nieuwe urenregel verschijnt.
  3. Vul de gegevens Medewerker ID, Datum, en Tijd in. Onder Medewerker ID, vult u het nummer of ID vanuit het Medewerkersregister in. Om de lijst van Medewerkers te bekijken, drukt u op het min-teken [-] op het toetsenbord.
  4. Voer het Aantal uren in. Dit is gekoppeld aan de gegevens die bij het veld Tijd ingevoerd zijn. Selecteer de Urensoort van de nieuw ingevoerde eenheid. De keuze die u hier maakt verbindt de nieuw ingevoerde eenheid aan het Artikelregister.
  5. Vul indien gewenst de kolommen project, afdeling, artikelcode en ordernummer, relatienummer in.
  6. Klik in de werkbalk op de knop Urenstaat voltooien wanneer u klaar bent met het invullen van uw informatie. Door op deze knop te drukken, bevestigt u dat u klaar bent met de registratie en dat deze gereed is om goedgekeurd te worden. De status verandert nu naar Voltooide urenstaat.
  7. Als de Voltooide urenstaat goedgekeurd is, verandert de status naar Overdraagbare Order/Project. Indien de urenstaat geweigerd is, dient de status terug veranderd te worden naar Niet-verwerkte urenstaat, waarna de nodige veranderingen gemaakt kunnen worden en de urenstaat opnieuw goedgekeurd kan worden.

De urenstaat is nu goedgekeurd en heeft de status Overdraagbare Order/Project. Klik op de knop Naar order/project module overbrengen om de urenstaat over te brengen naar de module Verkoop en Facturering of de module Project. De urenstaat verandert dan naar de status Overgebrachte order/project en is naar de geselecteerde module overgebracht. Alle verdere verwerking van de urenstaat vindt nu plaats in de module Project of de module Verkoop en Facturering.

Vergeet niet dat er een uitgebreide help-functionaliteit bestaat, door in het urenregistratiescherm op F1 te drukken, of op het vraagteken/help symbool.