Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

AccountView PDF Printer in 64-bits omgevingen

Support ID: AV-57058
Product: AccountView 9.x

Omschrijving

In AccountView versie 9.1 (Service Pack D) wordt er gecontroleerd of de AccountView PDF Printer in 64-bits omgevingen is gekoppeld aan een lokale printerpoort. Dit wordt gedaan ter voorkoming van het vastlopen van AccountView tijdens het aanmaken van (kopie)documenten in PDF-formaat. Wanneer u de onderstaande melding krijgt bij het aanmaken van (kopie)documenten in PDF-formaat (bijvoorbeeld bij het verwerken van de facturen) is AccountView PDF Printer gekoppeld aan een onjuiste poort.

Printerpoort melding

Verklaring

In AccountView versie 9.1 en lager wordt de AccountView PDF Printer op een 64-bits besturingssysteem in gekoppeld aan de lokale poort NUL:. Als deze poort al in gebruik is (bijvoorbeeld door Microsoft Office OneNote) kan het gebeuren dat de AccountView PDF Printer aan een niet-lokale poort (LPT1) wordt gekoppeld. In AccountView versie 9.2 en hoger wordt de AccountView PDF Printer standaard gekoppeld aan een nieuwe lokale poort AVPDF.

Oplossing

1. PDF-printerpoortfix
2. Handmatig aanmaken van de lokale poort
3. Meer informatie
    3.1 Melding bij aanmaken van een lokale poort
    3.2 Aangemaakte lokale printerpoort verdwijnt

1. PDF-printerpoortfix

Door middel van het uitvoeren van de PDF-printerpoortfix kunt u de AccountView PDF Printer in 64-bits omgevingen automatisch koppelen aan een lokale printerpoort. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een nieuw aangemaakte AVPDF-poort. Wij adviseren deze fix te laten uitvoeren met administratorrechten, en, indien nodig, de stappen te laten uitvoeren door uw systeembeheerder. Deze fix is bedoeld als oplossing van het probleem dat in deze supportnote wordt beschreven.

Klik hier om de PDF-printerpoortfix op te halen.

Start de computer opnieuw op na het uitvoeren van de PDF-printerpoortfix als u nog problemen ervaart bij het afdrukken. Als de fix na het opnieuw starten van de computer geen oplossing brengt, maak dan handmatig een lokale poort aan.

2. Handmatig aanmaken van de lokale poort

Hieronder vindt u de stappen voor het handmatig aanmaken van een lokale poort in Windows:

 1. Start in Windows het overzicht met geïnstalleerde printers.
 2. Selecteer de AccountView PDF Printer.
 3. Druk op de rechtermuisknop en kies Printerproperties.
 4. Kies het tabblad Ports om na te gaan welke poort gekoppeld is. Als de gekoppelde poort niet een lokale poort is, maar bijvoorbeeld LPT1, dan kunt u dit aanpassen met de volgende stappen.
 5. Kies Add Port.
 6. Zorg ervoor dat Local port geselecteerd is en kies New Port.
 7. Geef een naam op (bijv. AVPDF) en kies OK.
 8. Kies Close.
 9. Merk op dat de zojuist aangemaakte lokale printerpoort gekoppeld is aan de AccountView PDF Printer. Zie onderstaand voorbeeld. Kies uiteindelijk OK om het venster te sluiten.
 10. Herstart de computer om deze wijziging toe te passen.

Printerpoort eigenschappen

3. Meer informatie

3.1 Melding bij aanmaken van een lokale poort

Wanneer bij het handmatig aanmaken van een lokale poort de melding 'Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden' (In het Engels is dit: 'The system cannot find the file specified') optreedt dan wordt er in Windows gebruik gemaakt van Folder redirection met een netwerkschijf (drivemapping). Dit betekent dat de map Documenten van de Windows gebruiker via een schijfletter verwijst naar een map op de server. Meer informatie over Folder Redirection vindt u in Een map omleiden naar een nieuwe locatie.

Het gebruik van een netwerkschijf bij het verwijzen naar de map Documenten van een Windows gebruiker is niet mogelijk als u de AccountView PDF printer wilt koppelen aan een lokale poort. Om dit op te lossen kunt u testen met het koppelen van de AccountView PDF Printer aan de NUL: poort. Als dit niet werkt dan zult u de locatie van de Documenten map van de Windows gebruiker moeten wijzigen naar de standaardlocatie (C:\Users\%gebruikersnaam%\Documenten) of het volledige netwerkpad (UNC-pad). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de informatie over Folder Redirection. Raadpleeg uw systeembeheerder om u hierbij te ondersteunen.

Herstart de computer na het aanpassen van de poort in de AccountView PDF Printer om de wijziging toe te passen.

3.2 Aangemaakte lokale printerpoort verdwijnt

In AccountView versie 9.2 en hoger wordt de AccountView PDF Printer standaard aan een nieuwe lokale printerpoort gekoppeld met de naam AVPDF. In sommige omgevingen in Windows treedt een probleem op dat aangemaakte lokale printerpoorten verdwijnen in Windows na de herstart van de afdrukspooler service (of een herstart van de computer). Dit zorgt ervoor dat het aanmaken van PDF-documenten in AccountView vastloopt.

Om te controleren of dit probleem zich voordoet in uw omgeving volgt u de volgende stappen:

  1. Maak een nieuwe lokale printerpoort aan met de stappen uit het kopje Handmatig aanmaken van de lokale poort.
  2. Herstart de afdrukspooler service met de stappen uit: De afdrukspooler starten en stoppen.
  3. Controleer of de aangemaakte lokale poort uit stap 1 nog zichtbaar is. 

  Als de lokale poort is verdwenen op de computer dan is er een probleem in Windows. Een suggestie om dit op te lossen vindt u in de volgende link: Lokale printerpoort verdwijnt na het herstarten van de afdrukspooler. Raadpleeg uw systeembeheerder om u hierbij te ondersteunen.