Updates

Updateprocedure AccountView naar versie 9.6

Support ID: AV-260663
Product: AccountView Windows

Inleiding

Als u van Visma Software een e-mail hebt ontvangen met uw licentiegegevens voor AccountView versie 9.6 en een verwijzing naar deze pagina, dan hebt u deze procedure nodig om succesvol uw huidige AccountView-versie te updaten naar versie 9.6. Het uitvoeren van deze stappen duurt normaal gesproken ongeveer één uur.

Let op! Lees de updateprocedure volledig door voordat u de stappen uitvoert.

Supportvideo
Om u maximaal te ondersteunen bij het updaten van AccountView is er ook een supportvideo onder aan deze pagina beschikbaar. De supportvideo toont de stappen die nodig zijn voor de update van versie 9.4 naar 9.5 en kunt u gebruiken als aanvulling op de updateprocedure. De stappen voor een update naar versie 9.6 zijn identiek.

Wat hebt u nodig?

Het enige dat u nodig hebt:

 • Uw licentiegegevens voor AccountView versie 9.6 (deze staan in de e-mail die u hebt ontvangen).
 • De stappen uit deze procedure.
 • Het installatiebestand dat u vanuit deze procedure kunt ophalen.

Let op! Als u niet beschikt over basiskennis van Windows en u geen ervaring hebt met het installeren van software, adviseren wij de update niet zelf uit te voeren.

U kunt hiervoor uw AccountView-leverancier inschakelen, waarbij deze u aanvullend kan adviseren en informeren over de nieuwe mogelijkheden in de nieuwe versie. Uw leverancier zal hier naar verwachting wel kosten voor in rekening brengen. Wanneer uw Windows-omgeving wordt beheerd door een extern automatiseringsbedrijf, dan kunt u dat bedrijf ook inschakelen.

Wat is er nieuw?

De belangrijkste vernieuwingen in versie 9.6 staan in de e-mail die u hebt ontvangen. Een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteit vindt u in: "Nieuw in AccountView". We raden u aan de wijzigingen per versie te bestuderen.

De uit te voeren stappen

1. Update voorbereiden
    1.1 Programma en systeem organiseren
    1.2 Locaties controleren
    1.3 AccountView afsluiten door anderen
    1 4 Backup maken
    1.5 AccountView afsluiten
2. Update uitvoeren
    2.1 Computer kiezen om de installatie op uit te voeren
    2.2 Type installatie voor uw omgeving kiezen
    2.3 Programmabestanden en systeemtabellen aanwijzen
3. Werkstationinstallatie
4. AccountView starten
5. Programma en systeem organiseren
6. Administraties converteren

Extra
Supportvideo
Veelgestelde vragen over de update

1          Update voorbereiden

1.1          Programma en systeem organiseren

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Organiseren > Programma
 3. Kies Document > Organiseren > Systeem.

1.2          Locaties controleren

Kies Help > Info en noteer onderstaande locaties. Deze hebt u nodig in stap 2.3.

 1. Programmabestanden:          __________________________________
 2. Systeemtabellen:                 __________________________________

1.3          AccountView afsluiten door anderen

Zorg ervoor dat u als enige gebruiker bent ingelogd in AccountView en dat andere software AccountView niet in gebruik heeft. Dus ook een eventuele COM-koppeling met AccountView mag niet meer actief zijn.

Tip: In de Team-uitvoering van AccountView kunt u via Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers nagaan welke gebruikers zijn ingelogd.

1.4          Backup maken

Maak een kopie van de gehele AccountView-omgeving met de Windows Verkenner. Hiermee worden de programmabestanden, systeemtabellen, administratiemappen, kopiedocumenten en layoutbestanden bedoeld:

 • De locaties van de programmabestanden en systeemtabellen hebt u genoteerd bij stap 1.2.
 • In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.
 • Kopiedocumenten: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc in Map kopiedoc in welke map deze worden aangemaakt.
 • Layoutbestanden: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer in de stamgegevens van taalcodes (Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes) op de tabs Facturering en/of Aanmaningen waar uw layoutbestanden zijn opgeslagen. 

Wij raden altijd aan een volledige kopie te maken. Mocht u hier echter niet uitkomen, dan kunt u met de onderstaande stappen ook een kopie maken van administratiemappen en systeemtabellen in AccountView. Houd er rekening mee dat met onderstaande stappen de kans bestaat dat uw backup niet volledig is.

 1. Kies Bestand > Administraties en kies daarna Document > Backup > Aanmaken.
 2. Markeer in het venster Backup aanmaken de opties Administraties en Systeem en voer een locatie in voor de backup (bijvoorbeeld de map 'Mijn documenten').
 3. Kies Volgende en kies Alle in Admin.bereik om voor alle administraties een backup te maken. Kies daarna Backup.

Belangrijk: Bewaar de backup totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie en uw administraties naar wens functioneren.

1.5          AccountView afsluiten

Sluit AccountView af.

2          Update uitvoeren

2.1          Computer kiezen om de installatie op uit te voeren

We adviseren om de installatie uit te voeren op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de map die u hebt genoteerd bij stap 1.2). Dus als AccountView op een server is geïnstalleerd, voer dan de installatie op de server uit. Als AccountView lokaal op 1 werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie uit op dat werkstation.

Het installatiebestand kunt u ophalen door de volgende link te volgen: AccountView 9.6 installatiebestand. Kies de optie Uitvoeren (in het Engels Run) in uw browser. Wanneer u het installatiebestand alleen kunt opslaan in uw browser, dan moet u het installatiebestand eerst opslaan en dan openen. Hierna wordt de installatie uitgepakt en start de setup van AccountView 9.6.

Afhankelijk van uw besturingssysteem krijgt u na het openen van het opgehaalde installatiebestand een beveiligingswaarschuwing vanuit Windows. In de melding kunt u de optie Acties of Meer informatie kiezen, waarna u de optie Toch uitvoeren kunt kiezen.

2.2          Type installatie voor uw omgeving kiezen

Wanneer u deze keuze krijgt: Hieronder geselecteerd product bijwerken of Nieuw exemplaar van dit product installeren, kiest u: Nieuw exemplaar van dit product installeren en Volgende.

Kies nogmaals Volgende en markeer dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Na de keuze Volgende verschijnt de optie Type installatie kiezen.

 • Kies Serverinstallatie als de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd op een fileserver en AccountView op een andere computer wordt gestart.
 • Kies Standalone-installatie als AccountView bij u op één computer is geïnstalleerd en de locaties in stap 1.2 verwijzen naar mappen op de lokale schijf van uw computer.

Na het selecteren van het type installatie kiest u Volgende.

2.3          Programmabestanden en systeemtabellen aanwijzen

Hierna moet u de in stap 1.2 genoteerde locaties aanwijzen voor de programmabestanden en systeemtabellen. In de afbeelding wordt met cijfers aangeduid waar u dat moet doen.

Let op! Als u Standalone-installatie kiest, dan stelt AccountView standaarddoellocaties voor om AccountView 9.6 in te installeren. Controleer altijd deze doellocaties en zorg ervoor dat deze verwijzen naar de mappen die u gebruikt voor de programmabestanden en systeemtabellen. Hieronder staat hoe u dat doet (deze stappen kunt u ook gebruiken ook voor de Serverinstallatie).

1. Kies Wijzigen om de programmabestanden uit stap 1.2 aan te wijzen.

2. Kies Aangepast om de map met de systeemtabellen aan te wijzen met behulp van de volgende informatie:

 • Kies de optie Systeemtabellen in de map met programmabestanden wanneer de locaties uit stap 1.2 naar dezelfde map verwijzen.
 • Kies de optie Systeemtabellen apart in de onderstaande map wanneer de locaties uit stap 1.2 niet naar dezelfde map verwijzen. Daaronder kiest u Wijzigen (3) om de map van de systeemtabellen uit stap 1.2 aan te wijzen. Kies alleen Wijzigen (3) als de voorgestelde map niet juist is.

Kies daarna Volgende.

Wanneer beide locaties overeenkomen met de locaties uit stap 1.2, kiest u opnieuw Volgende. De melding "Eerdere versie gevonden" verschijnt, zodat u zeker weet dat u de juiste mappen hebt aangewezen. Kies OK in de melding en voltooi de setup door Volgende en Installeren te kiezen.

Let op! Wanneer deze melding niet verschijnt, dan zijn de locaties uit stap 1.2 niet correct aangewezen! Controleer in dat geval opnieuw de locaties door Vorige te kiezen. Wijzig de locaties naar de locaties uit stap 1.2. Als u niet zeker bent van de locaties, annuleert u de setup en start u de oude installatie opnieuw en kiest u Help > Info om de locaties te controleren.

3          Werkstationinstallatie

Wanneer u in stap 2.2 de standalone-installatie hebt gekozen, is deze stap niet nodig en kunt u verder met stap 4.

Om AccountView na de update te kunnen starten is een werkstationinstallatie van versie 9.6 nodig op de werkstations. Het installeren van de werkstationinstallatie is mogelijk door de AccountView 9.6 Runtime-installatie uit te voeren. Deze vindt u in de map WorkstationInstall in de map waarin AccountView bij u is geïnstalleerd. U kunt het installatiebestand ook ophalen via AccountView 9.6 Runtime Installatie.

4          AccountView starten

De eerste keer dat de nieuwe versie van AccountView na de update wordt opgestart, zult u worden gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. Deze gegevens vindt u in de e-mail die u hebt ontvangen. U kunt de licentiegegevens automatisch invoeren door in de e-mail op Ctrl+A (alles selecteren) en daarna Ctrl+C (kopiëren) te drukken. Hierdoor worden uw gegevens op het klembord geplaatst en ziet u bij Aantal gevonden licenties: "1" staan. Hierna klikt u op Plakken vanaf klembord, waarna uw licentiegegevens worden overgenomen. Nadat u OK hebt gekozen, vindt de systeemconversie plaats.

5          Programma en systeem organiseren

Na het starten wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Volg de onderstaande stappen:

 1. Kies No op de melding "Administratie '' moet eerst worden bijgewerkt. Nu bijwerken?". 2. Kies Yes in de melding "Start AccountView opnieuw om het Service Pack te activeren. AccountView nu afsluiten?". 3. Na het opnieuw starten worden de modulegegevens geactiveerd. Kies nogmaals No in de melding om de administratie bij te werken.

 4. Kies Bestand > Administraties.
 5. Kies Document > Organiseren > Programma.
 6. Kies Document > Organiseren > Systeem.

6          Administraties converteren

Kies per administratie Document > Organiseren > Administratie in het venster Administraties.

Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote "Administraties organiseren in AccountView Windows".

Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren.

Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap 1.4 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

Supportvideo

Veelgestelde vragen over de update

Antwoorden op veelgestelde vragen over installatie en update vindt u op deze pagina.