AccountView Support - Technische ondersteuning

Performance in AccountView optimaliseren

Als u met AccountView werkt valt op dat het programma traag reageert. Welke tips kunt u inzetten om de performance in AccountView te optimaliseren?

De performance van AccountView is van een aantal factoren afhankelijk. Indien u werkt met AccountView via een client/server-oplossing is de performance in eerste plaats afhankelijk is van de netwerksnelheid tussen het werkstation en de fileserver. Ook een virusscanner kan voor vertraging zorgen bij het werken in AccountView. In deze supportnote leest u algemene tips voor het verbeteren van de performance in AccountView en hoe u mogelijke oorzaken van een slechte performance kunt uitsluiten.

Algemene tips

De algemene tips voor het verbeteren van de performance in AccountView leest u hieronder per onderdeel:

 1. Netwerk
  1. Netwerkconfiguratie van uw AccountView installatie
  2. Virusscanner
  3. Gigabit-netwerk
  4. Netwerkkaarten
  5. SSD Schijven
  6. Fair share op Windows Server 2012 of 2016 met RDS
 2. AccountView
  2.1 Indexeren
  2.2 Weergaven
  2.3 AccountView Communication Service
 3. Uitsluiten van mogelijke oorzaken

1. Netwerk

Wij adviseren u onderstaande stappen door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier te laten uitvoeren.

1.1 Netwerkconfiguratie van uw AccountView installatie

In het algemeen kun je stellen dat AccountView het beste performt als de applicatie en de data op dezelfde machine staan als waar de applicatie wordt uitgevoerd.
Hiermee voorkom je dat er data over het netwerk heen en weer moet worden geschreven. Dit proces wordt met name ook door het SMB protocol van Windows 10 en Windows 11 vertraagd.
Hieronder een paar voorbeelden van hoe je AcountView zou kunnen installeren met de beste performance voor meerdere gebruikers.

Server-cliënt, Remote Desktop, Remote App, Cloud

In het algemeen kun je stellen dat AccountView het beste performt als de applicatie en de programma- en administratiedata op dezelfde machine staan als waar de applicatie wordt uitgevoerd.
Hiermee voorkom je dat er data over het netwerk heen en weer moet worden geschreven. Dit proces wordt met name ook door het SMB protocol van Windows 10 en Windows 11 vertraagd.
Hieronder een paar voorbeelden van hoe je AcountView zou kunnen installeren met de beste performance voor meerdere gebruikers:

Mogelijke configuraties waarbij alles op dezelfde machine gebeurt zijn:
- AccountView gehost in de cloud bij Visma of bij uw AccountView leverancier.
- AccountView op een Remote Desktop Server
- AccountView als remote app gedistribueerd

In al deze configuraties staat AccountView op dezelfde machine geïnstalleerd (de data van de administraties, van het programma en de services van AccountView) als waar de gebruikers AccountView opstarten.

Informeer bij uw IT leverancier of bij uw AccountView leverancier of bovenstaande configuraties mogelijk zijn. Uw AccountView leverancier biedt veelal ook AccountView aan in de cloud. Zij brengen uiteraard ook alle kennis van AccountView met zich mee in het hosten ervan.

1.2 Virusscanner

Sluit de virusscanner uit als oorzaak met de informatie in "Virusscanner optimaliseren voor werken met AccountView".

1.3 Gigabit-netwerk

We adviseren gebruik te maken van een Gigabit-netwerk in plaats van 100 Mbit. Een hogere netwerksnelheid levert een betere performance op in AccountView.

1.4 Netwerkkaarten

 • Bij het gebruik van meerdere netwerkkaarten adviseren we de andere (niet-actieve, draadloze) netwerkkaarten uit te schakelen.

 • We adviseren de waarde Auto (Negotiation) te gebruiken in de netwerkkaartinstelling Speed & Duplex. Er kan ook worden getest met een specifieke snelheid met de waarde Full Duplex. De optimale waarde is afhankelijk van de gebruikte hardware in de netwerkomgeving. Zie ook "Configure Network Adapters".

1.5 SSD Schijven

Maak zoveel mogelijk gebruik van SSD of schijven in RAID met als doel zo veel mogelijk lees en schrijfacties per seconden (IOPS).

1.6 Fair Share op Windows Server 2012 of 2016 met RDS

Fair Share zorgt voor het dynamisch verdelen van de belasting op de Remote Desktop-server van de processortijd, harde schijf en netwerkactiviteit tussen Remote Desktop-sessies en staat standaard ingeschakeld. De functionaliteit voorkomt dat een Remote Desktop-sessie met een zware belasting van invloed is op de performance in de andere Remote Desktop-sessies op de server.

Vanaf Windows Server 2012 is deze policy uitgebreid en ook van toepassing op de harde schijf en het netwerk. In AccountView en in andere applicaties kan de functionaliteit voor vertragingen zorgen.

We adviseren u Fair Share-functionaliteit uit te schakelen bij het gebruik van AccountView op een Windows 2012 of 2016 Remote Desktop-server. Dit is mogelijk door de Fair Share-instelling per niveau uit te schakelen. Welke niveau's u uitschakelt, is afhankelijk van de wijze waarop u uw AccountView-bestanden benadert.

We adviseren onderstaande stappen door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier te laten uitvoeren.

Let op! U kunt ernstige schade aan uw systeem toebrengen door uw register op onjuiste wijze te bewerken. Maak een backup van het Windows-register en waardevolle gegevens op de Remote Desktop-server voordat u wijzigingen in het register aanbrengt.

Harde schijf
Open het Windows-register en wijzig de waarde in de volgende registersleutel van 1 naar 0:

Pad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSFairShare\Disk
Sleutel: EnableFairShare
Waarde: 0

Netwerk
Open het Windows-register en wijzig de waarde in de volgende registersleutel van 1 naar 0:

Pad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSFairShare\NetFS
Sleutel: EnableFairShare
Waarde: 0

CPU
Open het Windows-register en wijzig de waarde in de volgende registersleutel van 1 naar 0:

Pad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Quota System
Sleutel: EnableCpuQuota
Waarde: 0
Herstart de server om de wijzigingen in het register toe te passen.

2. AccountView

2.1 Indexeren bestanden programma en administratie

Om gegevens in AccountView te indexeren kiest u Bestand > Administraties en:

 • Document > Organiseren > Programma
 • Document > OrganiserenSysteem
 • Document > Organiseren > Administratie

Meer informatie over het organiseren van administraties vindt u in "Administraties organiseren in AccountView Windows".

2.2 Weergaven optimaliseren

Traagheid tijdens het openen van bepaalde vensters of het kiezen van een bepaalde weergave is over het algemeen de oorzaak van een bepaalde weergave. Dit is te herkennen aan het venster indexering rechtsboven in AccountView. Vertragingen in bepaalde weergaven kunnen optreden door het gebruik van meerdere sorteringen. U kunt de volgende tips gebruiken:

 • Kies Beeld > Sorteren. Beperk het aantal sorteringen en houd bij voorkeur een sortering aan op een van de standaardkolommen. Pas dit toe op de gebruikte (standaard)weergaven die voor de traagheid zorgen.

 • Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten en voer in het veld Venster de waarde '0' in. In het veld Selectie voert u '120' in.

 • Bij het gebruik van selecties in een weergave adviseren we u om de condities zo concreet mogelijk in te stellen. Bij het gebruik van de condities 'bevat’ en ‘begint met’ zal het toepassen van de selectie bij meer criteria langer duren. Bij het gebruik van de conditie ‘is (precies)’ zal het toepassen van de selectie ook bij meer criteria snel blijven. Het gebruik van de conditie ‘is (precies)’ komt overeen met het gebruik van de optie snelselectie die op velden kan worden toegepast.
 • Aantal tabbladen geopend in een sessie kan ook voor een minder goede performance zorgen, omdat met elk tabblad een hoeveelheid data moet worden opengehouden.

Meer informatie over de weergaven vindt u in "Flexibel gegevens opvragen met weergaven".

2.3 AccountView communication Service

Wij adviseren u de AccountView Communication Service aan te zetten op de server/computer waar het AccountView programma op staat geinstalleerd. Deze service wordt standaard geïnstalleerd tijdens de update van AccountView of een nieuwe installatie ervan wanneer u ook de runtime componenten installeert. Deze service voert op de achtergrond een aantal taken uit. Dit bevordert de performance voor de gebruikers. De laatste versie van de AccountView Communication Service vindt u hier.

3. Uitsluiten van mogelijke oorzaken

Het uitsluiten van bepaalde factoren in de omgeving is belangrijk om duidelijk te krijgen wat de oorzaak van de traagheid is. Hiervoor controleert u per punt of de traagheid nog optreedt:

 • Start AccountView ingelogd als andere AccountView-gebruiker.
 • Voer de handelingen uit in een andere administratie, bijvoorbeeld een ander boekjaar of de voorbeeldadministratie Your Garden Products.
 • Start AccountView op een ander werkstation.
 • Start AccountView lokaal op de computer waar de programmabestanden van AccountView staan.

Wanneer de algemene tips geen oplossing hebben geboden, ontvangen we graag de uitkomsten van bovenstaande testen en de antwoorden op de onderstaande vragen:

 • Welke besturingssystemen worden er gebruikt op de client en de server?
 • Bij welke handelingen in AccountView treedt de traagheid op?
 • Is de traagheid afhankelijk van het moment op de dag of in de week?
 • Met welke versie van AccountView werkt u? Kies Help > Info om dit na te gaan.
 • Wordt AccountView uitgevoerd in een virtuele Windows-omgeving? Zo ja, welke toepassing gebruikt u hiervoor?