AccountView Support - Technische ondersteuning

Performance in AccountView optimaliseren

Als u met AccountView werkt valt op dat het programma traag reageert. Welke tips kunt u inzetten om de performance in AccountView te optimaliseren?

Verklaring

De performance van AccountView is van een aantal factoren afhankelijk. Indien u werkt met AccountView via een client/server-oplossing is de performance in eerste plaats afhankelijk is van de netwerksnelheid tussen het werkstation en de fileserver. Ook een virusscanner kan voor vertraging zorgen bij het werken in AccountView. In deze supportnote leest u algemene tips voor het verbeteren van de performance in AccountView en hoe u mogelijke oorzaken van een slechte performance kunt uitsluiten.

Algemene tips

De algemene tips voor het verbeteren van de performance in AccountView leest u hieronder per onderdeel:

 1. Virusscanner
 2. AccountView
  2.1 Indexeren
  2.2 Weergaven
 3. Windows
  3.1 Windows netwerk
        3.1.1 Gigabit-netwerk
        3.1.2 Netwerkkaarten
        3.1.3 Windows 8 / Server 2012
  3.2  Windows Server 2012 met Remote Desktop Services (RDS)
 4. Uitsluiten van mogelijke oorzaken

Wij adviseren u onderstaande stappen door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier te laten uitvoeren.

1. Virusscanner

Sluit de virusscanner uit als oorzaak met de informatie in "Virusscanner optimaliseren voor werken met AccountView".

2. AccountView

2.1 Indexeren

Om gegevens in AccountView te indexeren kiest u Bestand > Administraties en:

 • Document > Organiseren > Programma
 • Document > OrganiserenSysteem
 • Document > Organiseren > Administratie

Meer informatie over het organiseren van administraties vindt u in "Administraties organiseren in AccountView Windows".

2.2 Weergaven

Traagheid tijdens het openen van bepaalde vensters of het kiezen van een bepaalde weergave is over het algemeen de oorzaak van een bepaalde weergave. Dit is te herkennen aan het venster indexering rechtsboven in AccountView. Vertragingen in bepaalde weergaven kunnen optreden door het gebruik van meerdere sorteringen. U kunt de volgende tips gebruiken:

 • Kies Beeld > Sorteren. Beperk het aantal sorteringen en houd bij voorkeur een sortering aan op een van de standaardkolommen. Pas dit toe op de gebruikte (standaard)weergaven die voor de traagheid zorgen.

 • Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten en voer in het veld Venster de waarde '0' in. In het veld Selectie voert u '120' in.

 • Bij het gebruik van selecties in een weergave adviseren we u om de condities zo concreet mogelijk in te stellen. Bij het gebruik van de condities 'bevat’ en ‘begint met’ zal het toepassen van de selectie bij meer criteria langer duren. Bij het gebruik van de conditie ‘is (precies)’ zal het toepassen van de selectie ook bij meer criteria snel blijven. Het gebruik van de conditie ‘is (precies)’ komt overeen met het gebruik van de optie snelselectie die op velden kan worden toegepast.

Meer informatie over de weergaven vindt u in "Flexibel gegevens opvragen met weergaven".

3. Windows

3.1 Windows netwerk

3.1.1 Gigabit-netwerk

We adviseren gebruik te maken van een Gigabit-netwerk in plaats van 100 Mbit. Een hogere netwerksnelheid levert een betere performance op in AccountView.

3.1.2 Netwerkkaarten

 • Bij het gebruik van meerdere netwerkkaarten adviseren we de andere (niet-actieve, draadloze) netwerkkaarten uit te schakelen.

 • We adviseren de waarde Auto (Negotiation) te gebruiken in de netwerkkaartinstelling Speed & Duplex. Er kan ook worden getest met een specifieke snelheid met de waarde Full Duplex. De optimale waarde is afhankelijk van de gebruikte hardware in de netwerkomgeving. Zie ook "Configure Network Adapters".

3.1.3 Windows 8 / Server 2012

Wanneer u werkt met het besturingssysteem Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 en AccountView wordt via het netwerk gestart, dan kan er worden getest met het uitschakelen van de instelling Digitally sign communications (always) op de server: "SMB: Digitally signed communication should be required or disabled" of "Network Performance Problems". 

3.2 Windows Server 2012 met Remote Desktop Services (RDS)

Wanneer u werkt met het besturingssysteem Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 met de Remote
Desktop Services-rol, dan kunt u de volgende informatie inzetten: "
Performance in Windows Server 2012 met RDS optimaliseren". 

4. Uitsluiten van mogelijke oorzaken

Het uitsluiten van bepaalde factoren in de omgeving is belangrijk om duidelijk te krijgen wat de oorzaak van de traagheid is. Hiervoor controleert u per punt of de traagheid nog optreedt:

 • Start AccountView ingelogd als andere AccountView-gebruiker.
 • Voer de handelingen uit in een andere administratie, bijvoorbeeld een ander boekjaar of de voorbeeldadministratie Your Garden Products.
 • Start AccountView op een ander werkstation.
 • Start AccountView lokaal op de computer waar de programmabestanden van AccountView staan.

Wanneer de algemene tips geen oplossing hebben geboden, ontvangen we graag de uitkomsten van bovenstaande testen en de antwoorden op de onderstaande vragen:

 • Welke besturingssystemen worden er gebruikt op de client en de server?
 • Bij welke handelingen in AccountView treedt de traagheid op?
 • Is de traagheid afhankelijk van het moment op de dag of in de week?
 • Met welke versie van AccountView werkt u? Kies Help > Info om dit na te gaan.
 • Wordt AccountView uitgevoerd in een virtuele Windows-omgeving? Zo ja, welke toepassing gebruikt u hiervoor?