Beheerder binnen Mamut

Export van gegevens middels de Auditfile?

Mamut Support ID: M-01005880
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 30 december 2014

Omschrijving

U wenst uw financiële gegevens uit te wisselen met uw accountant of u dient uw financiële gegevens ter controle beschikbaar te stellen aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft, samen met het XML-platform, de XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Dit is een standaard voor het uitwisselen van financiële gegevens. Hierdoor kunt u eenvoudig uw financiële gegevens beschikbaar stellen aan derden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Middels de Auditfileviewer kunt u de geëxporteerde gegevens in de Auditfile inzien. U kunt de Auditfileviewer downloaden op www.softwarepakketten.nl.

Mamut Business Software ondersteund de export van de financiële gegevens in het XML Auditfile Financieel formaat.

U gaat als volgt te werk:

  1. Zorg ervoor dat het juiste boekjaar actief is. U kunt dit controleren door via het menu Beheer - Instellingen de optie Administratie te selecteren. In het instellingen venster kunt u het actieve boekjaar opgeven.
  2. Via het menu Bestand selecteert u de optie Exporteren.
  3. Selecteer de optie XML Auditfile Financieel.
  4. Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen en klik op opslaan.

Gerelateerde supportnotes