E-commerce

Varianten in de webshop

Mamut Support ID: M-02022136
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 30 juni 2015

Omschrijving

Indien u gebruik maakt van de Mamut Enterprise E5-licentie, is het mogelijk gebruik te maken van varianten in de webshop.

Om een variant in de webshop te tonen, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 1. Ga naar Beheer - Artikel - Artikelregister en kies het hoofdartikel dat u wilt verkopen via de webshop.
 2. Op tabblad Webshop in het Artikelregister moet bij het hoofdartikel Moet verkocht worden op één of meerdere webshops aangevinkt zijn en minimaal één website moet geselecteerd zijn.
 3. In tabblad Variant in het Artikelregister moet Het artikel heeft varianten aangevinkt zijn.
 4. Minimaal één variant moet aangemaakt zijn.
 5. Het hoofdartikel moet minimaal één varianteigenschap (bijvoorbeeld kleur) hebben.
 6. Minimaal één variant moet minimaal één variantwaarde (bijvoorbeeld rood) hebben.

Varianteigenschappen en variantwaarden zijn alleen vereist voor de verkoop van varianten in de webshop. Het is niet verplicht om variantwaarden voor varianten te definiëren als uw bedrijf niet voornemens is om varianten aan te bieden in de webshop.

Om producten met varianten zichtbaar te maken in de webshop gaat u als volgt te werk:

Hier volgt een uitleg van hoe u te werk kunt gaan bij het aanmaken van artikelen met varianten op een dergelijke manier dat ze geschikt zijn voor gebruik in de webshop. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Ga naar Beheer - Artikel - Artikelregister en kies het hoofdartikel dat u wilt verkopen in de webshop.
 2. Kies het tabblad Variant.
 3. Vink de optie Het artikel heeft varianten aan.
 4. Klik op Instellingen voor varianten en definieer de varianteigenschappen 1 en eventueel 2. Hier kunt u tevens aangeven op welke gebieden de varianten van elkaar verschillen (bijvoorbeeld Voorraad).
 5. Let op! Indien u de stappen 1 - 4 bij verschillende hoofdartikelen heeft uitgevoerd, kunt u nu automatisch de varianten bijwerken. Indien de variantwaarden voor iedere variant bepaald zijn, kunt u eventuele wijzigingen in artikelnaam etc. automatiseren door aan te geven dat de artikelnaam van de varianten automatisch gegenereerd moet worden. Dit doet u via een functie in de wizard voor het bijwerken van een selectie artikelen (Beheer - Artikel - Bijwerken selectie artikelen). Klik binnen de wizard (bij Specificeer de wijzigingen) op het tabblad Variant en vink de optie Variantnamen automatisch aangemaakt aan. Kies hier de constructie van de variantnaam zoals u die wenst. Het is niet nodig hier nog een nadere selectie te maken. De verandering wordt doorgevoerd bij alle (hoofd)artikelen met varianten. We adviseren u wel eerst een back-up van uw database te maken via Bestand - Back-up - Back-up maken.
 6. Indien u de Standaardinstellingen voor de naam van nieuwe varianten wilt wijzigen, evenals de standaard varianteigenschappen, doet u dit via de module-instellingen voor artikelen (Beheer - Instellingen - Bedrijf - Module-instellingen - Artikel - Standaardwaarden).
 7. Nieuwe varianten kunt u aanmaken door te klikken op Nieuw op het tabblad Variant.
 8. Vul de gegevens in die voor de betreffende variant dienen te gelden. U kunt onder andere de voorgestelde Artikelcodewijzigen, aangeven of de variant Onderdeel van een stuklijst is en of de variant als Non-actief te boek moet staan. Welke eigenschappen per variant veranderd kunnen worden, wordt bepaald door de Instellingen voor varianten die u bij dit hoofdartikel heeft ingegeven.
 9. Op de tabbladen Prijs, Magazijn en Artikelgegevens kunt u specifieke informatie met betrekking tot de variant invullen.
 10. Klik op OK.
 11. Herhaal het proces voor het aanmaken van varianten totdat u alle varianten van het artikel heeft aangemaakt. U kunt er tevens voor kiezen een variant te dupliceren met behulp van de knop Variant kopiëren.

Let op: de punten 5 en 6 zijn niet vereist voor het tonen van varianten in de webshop.

Het volgende dient te gebeuren om de varianten over te brengen naar uw webshop:

 1. Ga naar Beheer - E-commerce - Website bewerken en kies voor Artikelen in uw webshop.
 2. Controleer of het hoofdartikel (het artikel dat varianten heeft) terug te vinden is in de lijst van artikelen die aangeboden zullen worden in uw webshop.
 3. Klik Sluiten.
 4. Ga vervolgens naar Beheer - E-commerce - Update website om de veranderingen in uw webshop door te voeren.

De varianten kunnen vanaf nu in de webshop besteld worden als de klant klikt op de knop In winkelwagentje.

Indien u in de artikellijst in de webshop wilt aangeven dat het artikel varianten heeft, kunt u dat als volgt bewerkstelligen:

 1. Ga naar Beheer - E-commerce - Website instellingen.
 2. Kies het tabblad Instellingen webshop.
 3. Kies het subtabblad Overig.
 4. Vink de optie Voor artikelen met varianten: Geef de link weer voor de geselecteerde variant in het artikeloverzicht aan.

Begrenzing van het aantal varianteigenschappen

Artikelen die in de webshop verkocht worden, kunnen niet meer dan twee varianteigenschappen hebben (bijvoorbeeld kleur en maat). Indien u meerdere eigenschappen wilt gebruiken (bijvoorbeeld heren en dames), dient u hiervoor aparte artikelen aan te maken.