Financieel

Kleineondernemersregeling in 2020

Mamut Support ID: M-02755079
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 26 november 2019

Omschrijving

De kleineondernemersregeling (kor) verandert per 1 januari 2020. In de nieuwe kor kunt u kiezen voor een vrijstelling voor de btw (omzetbelasting). Voorwaarden hiervoor zijn dat u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. De korting op de btw (zoals in de kor t/m 2019) komt te vervallen.

Wilt u per 1 januari 2020 meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan moet u zich hiervoor uiterlijk 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Bij een latere aanmelding schuift de ingangsdatum op naar het volgende tijdvak. Meer uitleg over de nieuwe regeling en een overzicht van de verschillen ten opzichte van de bestaande regeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wanneer kan ik het beste meedoen aan de nieuwe kor?

Dat hangt af van uw situatie. De Belastingdienst noemt op hun website een aantal overwegingen die u kunnen helpen bij het maken van die keuze. Komt u er toch niet uit en/of wilt u aanvullend advies? Neem dan contact op met uw boekhouder of accountant.

Wat betekent de nieuwe kor voor mijn administratie?

  • Gaat u GEEN gebruikmaken van de nieuwe regeling? Dan hoeft u niets te doen. Alle instellingen en de werkwijze blijven gelijk. Houd er wel rekening mee dat u niet meer in aanmerking komt voor belastingvermindering volgens de kor t/m 2019.
  • Gaat u WEL gebruikmaken van de nieuwe regeling? Doorloop dan de onderstaande stappen in Mamut Business Software.

Checklist voor de nieuwe kor in Mamut

Kiest u ervoor om mee te doen met de nieuwe kor? Gebruik dan deze checklist voor uw administratie in Mamut Business Software.

Let op: Maak van te voren een backup van uw administratie. 

  1. Btw-nummer verwijderen
  2. Btw-instelling en rekeningschema aanpassen
  3. Artikelen aanpassen

1. Btw-nummer verwijderen

Ga naar Beheer – Instellingen – Bedrijf – Bedrijfsgegevens – btw-nr. Verwijder hier uw btw-nummer, zodat dat niet meer op uw facturen verschijnt.

Let op: Moet u in 2020 nog een btw-aangifte over 2019 verzenden? Zet het btw-nummer dan tijdelijk terug wanneer u de aangifte over 2019 verzendt.

2. Btw-instelling en rekeningschema aanpassen

Ga naar Beheer – Instellingen – Bedrijf – Bedrijfsgegevens. Kies bij btw de optie "Vrijgesteld" uit de afrollijst.

U krijgt nu de melding "Wilt u de btw-code aanpassen naar (geen) op alle rekeningen? Deze keuze kan later niet worden teruggedraaid". Als u hier JA kiest, dan wordt direct het volledige rekeningschema bijgewerkt. 

3. Artikelen aanpassen 

In het artikelregister in Mamut kunt u handmatig de btw-codes voor de inkoop en de verkoop aanpassen.

Tip: Moeten er veel artikelen worden aangepast? Door gebruik te maken van csv-import werkt u de gegevens sneller bij.

Wij adviseren altijd om contact op te nemen met uw boekhouder of accountant bij vragen over uw administratie of over de nieuwe regeling, en hem/haar hierbij te betrekken.