Jaarafsluiting

Jaarafsluiting in Mamut Business Software

Mamut Support ID: M-00103451
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 december 2020

Omschrijving

Als u de wizard voor de jaarafsluiting start in Mamut Business Software dan wordt er een controle door het programma uitgevoerd waarin wordt gekeken of een aantal verplichte punten zijn voltooid.

Indien niet aan alle voorwaarden voor de jaarafsluiting is voldaan dan zal er een lijst verschijnen met punten waar niet aan is voldaan.

U start de jaarafsluiting in Mamut als volgt:

 1. Ga naar Beheer - Administratie en klik op Jaarafsluiting.
 2. Selecteer het boekjaar in het uitrolvenster.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik nogmaals op Volgende en uw administratie zal worden gecontroleerd. Er zal nu eventueel een lijst verschijnen met oorzaken waarom de jaarafsluiting nog niet kan worden uitgevoerd.
 5. Klik op Annuleren om de jaarafsluiting af te breken en de betreffende punten alsnog uit te voeren. U kunt de jaarafsluiting nogmaals uitvoeren als de genoemde punten zijn uitgevoerd.Periodeafsluiting:

Om het boekjaar te kunnen sluiten dienen eerst alle perioden te worden afgesloten. U kunt perioden als volgt afsluiten: Beheer - Administratie - Periode afsluiten. U kunt ook perioden afsluiten door op Periode afsluiten te klikken in het stroomschema op uw bureaublad onder Administratie.

Afsluiten van btw-periodes:

Dit gaat op dezelfde wijze als het afsluiten van een periode. Als u een btw-periode wil afsluiten dan staat er btw-afrekening achter het nummer van de periode, bijvoorbeeld "4 - (btw-afrekening)".

De inboeking bevat gegevens:

Als u deze melding krijgt dan zijn niet alle boekstukken van het boekjaar dat u wenst te sluiten uit de inboekmodule naar het grootboek verwerkt. Ga naar de inboekmodule en selecteer het jaar dat u wenst af te sluiten. Indien u hier geen boekstukken ziet, dan zijn de boekstukken waarschijnlijk door een andere gebruiker gemaakt. U gaat als volgt te werk:

 • Controleer dat u het juiste boekjaar heeft gekozen in de inboekmodule.
 • Klik op de knop Gebruikersinstellingen (Ctrl+I).
 • Klik op de knop Toon boekingen van alle gebruikers.
 • De boekingen in het betreffende jaar van andere gebruikers zullen verschijnen. Selecteer deze en klik op OK.
 • De boekingen zullen nu in het inboekscherm verschijnen. Verwerk de boekingen naar het grootboek.

In de oudere versies van Mamut was het verplicht om het factuurjournaal en het transactiejournaal af te drukken tijdens de jaarafsluiting. Hiervoor moest u de onderstaande stappen doorlopen. Vanaf versie 17 wordt dit automatisch gedaan en wordt het opgeslagen als pdf-bestand in het pad dat tijdens de jaarafsluiting wordt aangegeven en kunt u vanaf die locatie openen en afdrukken.

Het factuurjournaal moet worden afgedrukt:

U gaat als volgt te werk om het factuurjournaal af te drukken:

 1. ga naar Beheer - Administratie - Rapporten.
 2. Klik op Administratie en selecteer Factuurjournaal.
 3. Bij Verzenden naar kiest u voor Printer. (Als u kiest voor Afdrukvoorbeeld dan zal het rapport niet worden goedgekeurd en zal de melding blijven verschijnen).
 4. Klik op Afdrukken.
 5. Selecteer het jaar dat u wil afsluiten en klik op OK.
 6. Klik op Ja bij de vraag of het rapport is goedgekeurd.

Let op! Als u niet de vraag krijgt of het rapport is goedgekeurd dan heeft u niet voor printer gekozen bij Verzenden naar. Als u eerst kiest voor afdrukvoorbeeld en vervolgens deze afdrukt dan wordt het rapport dus niet goedgekeurd.

Transactiejournaal (automatische overboeking) moet worden afgedrukt:

Volg dezelfde procedure als bij het afdrukken van een factuurjournaal.

Winst-/verlies moet worden verdeeld:

Om het boekjaar af te sluiten dient de winst of het verlies te worden verdeeld. De melding kan ook verschijnen als u de winst of het verlies al verdeeld heeft en vervolgens een btw-periode heeft afgesloten.

U gaat als volgt te werk om de winst te verdelen: klik hier

U gaat als volgt te werk om het verlies te verdelen: klik hier

Saldo op btw-rekening:

Als u een melding krijgt dat één of meerdere btw-rekeningen een saldo bevatten, dan kan het zijn dat niet alle btw-perioden zijn afgesloten. Ook kan het zijn dat er btw is geboekt in periode 13. Als u de btw-perioden afsluit zal het saldo automatisch op rekening 1820 voor btw-afrekening worden geboekt. Indien u btw heeft geboekt in periode 13 dan dient u dit handmatig te doen. Hoe u dan te werk gaat, leest u hier.