Logistiek

Hoe kunt u zonder btw factureren?

Mamut Support ID: M-02023781
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 27 maart 2013

Omschrijving

Om zonder btw te factureren dient u bij de te factureren artikelen de btw-code Geen te selecteren als Verkoop btw. Dit btw-type dient dan gekoppeld te staan aan een grootboekrekening zonder btw.

U gaat als volgt te werk om te factureren zonder btw: 

Eerst dient u een btw-vrije verkooprekening aan te maken:

  1. Ga hiervoor naar Beheer - Administratie - Rekeningschema.
  2. Roep de verkooprekening op die u wilt gebruiken als btw-vrije rekening en die gekoppeld moet worden aan de btw-code Geen.
   Standaard is hiervoor de rekening 8100 Omzet, overig aanwezig.
   Klik op Nieuw wanneer u een nieuwe btw-vrije grootboekrekening wilt aanmaken.
  3. Zorg er voor dat de rekening gekoppeld staat aan de btw-code Geen (code 0).
  4. Sluit het scherm en antwoord Ja om de wijzigingen op te slaan indien u hierom gevraagd wordt.

Hierna dient u de btw-code Geen te koppelen met de btw-vrije grootboekrekening:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen - Bedrijf.
  2. Onder het tabblad Bedrijfsinstellingen klikt u op de knop Beheer van btw instellingen.
  3. Standaard is hier btw code 0 een btw-code die Geen heet. Selecteer deze en klik op Bewerken.
  4. In het veld voor Std. Verkooprekening selecteert u de btw-vrije grootboekrekening, bijvoorbeeld 8100 Omzet, overig.
  5. Klik OK.

Als laatste dient u het te factureren artikel te koppelen aan de btw-code Geen:

 1. Ga naar Beheer - Artikel - Artikelregister.
 2. Roep het artikel op dat u wilt factureren, of voer dit artikel uit om een nieuw artikel aan te maken.
 3. In het veld voor Verkoop btw selecteert u de btw-code Geen.
 4. Maak een nieuwe verkooporder aan en voeg het betreffende artikel toe. Dit artikel zal nu zonder btw gefactureerd worden.