Rapporten

Hoe geef ik streepjescodes / barcodes op rapporten weer?

Mamut Support ID: M-02022525
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2011

Omschrijving

Streepjescodes zijn simpelweg een andere manier een om informatie te verstrekken. Hiermee worden letters en getallen vervangen door streepjes. Een streepjescode kan worden beschouwd als een lettertype (font). Om streepjesodes te kunnen aanmaken dient u eerst dit lettertype installeren in Windows.

Veel softwareproducenten verkopen ook ’’lettertype- of fontpakketten’’ met het lettertype voor streepjescode. Als alternatief kan men deze zoeken op internet (bijvoorbeeld op www.google.com, met als zoekterm ’’barcode fonts’’) Meestal kosten deze fonts slechts enkele dollars of euro’s.

In Mamut kunt u streepjescodes gebruiken om productnummer, serienummer en klantnummer te vertegenwoordigen.

 U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen.
  2. Klik op de knop Rapporten.
  3. Kies nu voor Rapport- /etiketeditor.
  4. Selecteer het gewenste rapport en klik op Bewerken.

NB: Etiketten vindt u onder het tabblad etiketten.

  1. Markeer het veld dat u wilt vervangen met een streepjescode.
  2. Klik op Format in de werkbalk en kies voor Font.
  3. Kies het lettertype (font) voor streepjescode en klik op OK.
  4. Sluit de rapportmodule en kies ervoor om de wijzigingen op te slaan.

 Kijk ook onder Beheer – Instellingen – Gebruiker onder het tabblad Module-instellingen en klik hier op Rapporten om te zien of de standaard rapportsoort of de Bedrijfsdatabaserapport geselecteerd staat.