Technische ondersteuning

Hoe kan ik de snelheid in Mamut Business Software verhogen?

Mamut Support ID: M-02023488
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 9 april 2015

Omschrijving

Er zijn vele factoren die de snelheid van Mamut beïnvloeden. In dit artikel treft u enkele adviezen aan om de snelheid te verhogen.  

Klik hier voor meer informatie over systeemvereisten.

Defragmentering

Fragmentatie van de harde schijf op de server kan vertraging veroorzaken. Fragmentatie kunt u oplossen door de C-schijf te defragmenteren. Voordat u dit op de server kunt doen, dient u de SQL-service te stoppen.

Om te defragmenteren gaat u als volgt te werk:

 1. Open het configuratiescherm in Windows. (Start – Configuratiescherm).
 2. Kies Klassieke weergave.
 3. Open Systeembeheer (Administrative Tools).
 4. Open Services.
 5. Kies in de lijst SQL Server (Mamut).
 6. Klik met rechts op SQL Server (Mamut) en kies Stop.
 7. Ga naar Start – Programma’s – Toebehoren – Systeemwerktuigen – Defragmentatie.
 8. Selecteer de C-schijf en klik op Defragmenteren.
 9. Als de defragmentatie klaar is, gaat u terug naar het scherm Diensten van punt 4.
 10. Klik met rechts op SQL Server (Mamut) en kies Start.

Anti-virus

Anti-virusprogramma’s kunnen vertragend werken voor Mamut en in netwerkinstallaties kunnen zij er de oorzaak van zijn dat Mamut de database niet kan vinden. Daarom adviseren wij u dat u Mamut uitsluit van het scannen op virussen. Hoe u dit doet, is afhankelijk van het programma. U kunt de Help-functie in het antivirusprogramma gebruiken om dit op te zoeken.

U gaat als volgt te werk:

 • Sluit Mamut en de Mamut-bestanden uit van automatisch scannen/beschermen.
 • Op de computer die als server werkt, dient u Microsoft SQL Server uit te sluiten van het scannen door uw antivirusprogramma. Het programmabestand heet sqlservr.exe en is gewoonlijk geïnstalleerd op C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQLX.MAMUT\MSSQL\Binn. Het getal op de locatie van de X in dit pad is afhankelijk van uw versie van van Microsoft SQL Server.
 • Op zowel de server als het werkstation dient u Microsoft SQL Server Native Client van controle door de virusscanner uit te sluiten. Het programmabestand heet SQLCMD.exe en is gewoonlijk geïnstalleerd op C:\Program Files(x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn.

Firewall

Firewalls blokkeren vaak de toegang tot internet voor Mamut. Deze toegang is noodzakelijk voor onder andere registratie en verificatie van uw licentie. Hoe u Mamut toegang kunt geven tot internet is afhankelijk van uw firewall. Gebruik de Help-functie in uw firewall voor meer informatie over hoe u de instellingen dient aan te passen.

U gaat als volgt te werk:

 • Geef Mamut volledige toegang tot het internet in de firewall op uw pc.
 • Geef Microsoft SQL Server Native Client volledige toegang tot de firewall op uw pc.
 • Als uw server draait op Microsoft Small Business Server, dan dient u in de firewall Isa 2004 het aantal koppelingen per client op 2000 te zetten. Zie de documentatie van Small Business Server voor gedetailleerde informatie.
 • Stel dit - indien mogelijk - ook in de firewall op de server in indien u geen Small Business Server heeft.

Speciaal voor Windows 7/Vista

Windows 7 en Vista bevatten een functionaliteit die traagheid kan veroorzaken voor programma’s die een SQL-server in een netwerk gebruiken. Dit is het geval bij Mamut Business Software. Deze functionaliteit heet “Link-Local Multicast Name Resolution” (LLMNR) en heeft ten doel om het vinden van andere computers in kleine ad-hoc netwerken te vereenvoudigen. Helaas kan dit leiden tot grote snelheidsproblemen.

Een beschrijving van deze functionaliteit vindt u hier: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878128.aspx
Deze functionaliteit moet op de clients die problemen ondervinden met de snelheid van Mamut Business Software, worden uitgeschakeld.

Zo schakelt u deze functie uit in Windows 7 Professional:

1. Klik in Windows op de Startknop en voer gpedit.msc in het zoekveld in.
2. Ga naar Beleid voor lokale computer – Computerconfiguratie – Beheersjablonen – Netwerk – DNS-client (Local Computer Policy - Computer Configuration - Administrative Templates - Network - DNS Client). 
3. Klik in het rechtervenster op de regel Multicastnaamomzetting uitschakelen (Turn off Multicast Name Resolution).
4. Zet de instelling op Ingeschakeld (Enabled).
5. Klik OK.
6. Herstart de computer.

Zo schakelt u deze functie uit in Windows 7 Home:

1. Ga naar Start – Configuratiescherm – Netwerk en internet.
2. Klik op Netwerkcentrum.
3. Klik aan de linkerkant op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.
4. Zet de instelling Netwerkdetectie op Netwerkdetectie uitschakelen onder het netwerkprofiel dat u gebruikt.
5. Klik op Wijzigingen opslaan.
6. Herstart de computer.

Tracering van zoekopdrachten in de database is ingeschakeld in Windows

Er bestaat een instelling in Windows om alle zoekopdrachten in databases te traceren. Dit zal Mamut Business Software aanzienlijk vertragen omdat bij elke zoekopdracht gewacht moet worden tot de vorige getraceerd is. Mamut Business Software kan een foutmelding geven dat een database niet geopend kan worden als deze traag genoeg is.

U gaat als volgt te werk:

 1. Ga naar Start – Configuratiescherm – Systeembeheer – Gegevensbronnen (ODBC).
  2. Ga naar het tabblad Tracering.
  3. Klik op de knop Traceren stoppen.

Indien u op het tabblad Tracering geen knop Traceren stoppen kunt vinden, maar wel de knop Traceren starten, is tracering niet ingeschakeld en hoeft u niets te doen.

IP-adres invoeren in Mamut.ini

Als u in Mamut werkt op een client, die verbinding maakt met de database op een server waarop de SQL Server is geïnstalleerd, kunt u op de client in het bestand Mamut.ini de servernaam (achter Server=) vervangen door het IP-adres van de server.
Als u direct werkt in Mamut op de server waarop SQL geïnstalleerd staat, dan kunt u op de server in Mamut.ini de regel Server= als volgt aanpassen: Server=(local).


Mamut.ini vindt u standaard als volgt: In Windows 8, Windows 7, Vista en Windows Server 2008 gaat u naar C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut. In WindowsXP en Windows Server 2003 is dit C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut