Nieuw en verbeteringen in versie 25.0

Mamut Business Software versie 25.0 is nu uitgebracht en kan worden gedownload.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2022

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2022 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) verstuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. In 2022 wordt gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 25.0 zijn de benodigde wijzigingen met betrekking tot taxonomie in de software verwerkt.

Officiële ondersteuning Windows 11

Het gebruik van Mamut Business Software op besturingssysteem Windows 11 wordt vanaf versie 25.0 officieel ondersteund. Houd er rekening mee dat een update naar Mamut Business Software versie 25.0 op alle pc’s en de server moet worden uitgevoerd.

 

Wijzigingen Intrastat-opgave per 1 januari 2022 

Per 1 januari 2022 wijzigt een aantal punten in de Intrastat-opgave. Het is niet meer mogelijk om per jaar de opgave te doen. Voor de opgave van de export zijn twee nieuwe velden verplicht: Partner ID (=btw-nummer afnemer) en Land van oorsprong. Daarnaast moet voor het soort transactie de Transactie-aardcode nu met twee cijfers worden aangeleverd. In versie 25.0 zijn hiervoor aanpassingen doorgevoerd. Zie voor meer informatie over de wijzigingen in de Intrastat-opgave de website van het CBS.

Nieuw en verbeteringen in versie 24.0

Mamut Business Software versie 24.0 is nu uitgebracht en kan worden gedownload.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

Btw-/ICP-aangiften over 2021 naar Digipoort verzenden

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2021 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) verstuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2021 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut versie 24 zijn de benodigde wijzigingen met betrekking tot taxonomie in de software verwerkt.

Afdrukken naar pdf direct op Windows Server

Het afdrukken van een document naar pdf wordt nu ook ondersteund als de gebruiker direct/fysiek op een Windows Server-machine is ingelogd. Voorheen kon in deze situatie een error -60 'Printer not activated' verschijnen. 

Verbeteringen in koppeling met Outlook

Er zijn enkele technische verbeteringen in de integratie tussen Mamut en Outlook doorgevoerd. Zo zijn er aanpassingen gedaan om te voorkomen dat Mamut vastloopt bij het versturen van een e-mail vanuit Mamut en om ervoor te zorgen dat de opmaak in de e-mailsjablonen voor de module Offerte/Order/Factuur correct in Outlook wordt overgenomen.

Nieuw en verbeteringen in versie 23.0

Mamut Business Software versie 23.0 is nu uitgebracht en kan worden gedownload.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruikneemt.

Btw/ICP-aangiften over 2020 naar Digipoort verzenden

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2020 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) verstuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2020 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 23.0 zijn de benodigde wijzigingen met betrekking tot taxonomie in de software verwerkt.

Aanpassing gebruikersinterface

De aandachtsgebieden in Mamut Business Software zijn bijgewerkt met een nieuwe grafische interface. De werking van de functionaliteit is niet gewijzigd.

Officiële ondersteuning Windows Server 2019

Het gebruik van Mamut Business Software op Windows Server 2019 wordt vanaf versie 23.0 ondersteund.

Technische aanpassingen

Mamut Virtual Printer
In Mamut Business Software versie 23 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe versie van de Mamut Virtual Printer. De benaming blijft Mamut Virtual Printer 6.

Rapport voorraadwaardelijst
Het is nu mogelijk om het rapport Voorraadwaardelijst met de sortering 'Artikelgroep, type artikel, artikelnaam, artikelcode' te genereren.

Nieuw en verbeteringen in versie 22.0

Mamut Business Software versie 22 en Mamut Online versie 11 zijn nu uitgebracht en kunnen worden gedownload.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

AVG / GDPR (22.0)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) van toepassing in alle lidstaten van de EU en de EER, waarmee de eerdere wetgeving rondom privacy voor betrokkenen wordt vervangen. In Mamut Business Software versie 22.0 zijn aanpassingen gedaan die u als processor en controller (gegevensverwerker en verantwoordelijke) kunnen helpen om te voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving. Ook is er een nieuwe versie van de Servicevoorwaarden (Terms of Service) opgesteld.

Hieronder leest u wat er is aangepast en/of toegevoegd in het kader van de AVG:

 • De nieuwe Servicevoorwaarden worden getoond wanneer u voor het eerst Mamut versie 22.0 start. U kunt deze dan accepteren. Op onze website kunt u tevens de nieuwe Servicevoorwaarden inzien.
  Let op: Als u gebruikmaakt van Mamut Online of Mamut e-commerce zijn wij als Visma ook dataprocessor en raden we u aan te updaten naar versie 22.0 en onze de nieuwe TOS (Terms of Services) te accepteren.
 • Bij het maken van back-ups staat nu automatisch de optie voor wachtwoordbescherming aangevinkt.
 • De optie voor het exporteren van systeem- en bedrijfsdatabaselogs naar een csv-bestand is toegevoegd onder Bestand - Databasehulpprogramma’s.
 • Het is mogelijk om bij Mamut Support standaardscripts te bestellen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren.
 • Bij het aanmaken van nieuwe bedrijfsdatabases staat standaard de optie om elektronische nieuwsbrieven NIET te ontvangen aan.
 • Diverse kleine technische verbeteringen in de interne systemen en de Mamut-applicatie.

Meer informatie vindt u in onze supportnote over Mamut en de AVG.

Verbeteringen Mamut Virtual Printer (22.0)

Updates van Windows kunnen het ongewenste effect hebben dat de Mamut Virtual Printer, die wordt gebruikt voor het afdrukken naar pdf, uit het Windows-register wordt verwijderd. Als gevolg daarvan treedt de melding -30 “Printer not activated” op wanneer er een pdf vanuit Mamut wordt afgedrukt. Bij het starten van versie 22 van Mamut wordt de Mamut Virtual Printer-sleutel in het register gecontroleerd. Als deze ontbreekt, dan wordt deze sleutel automatisch met de juiste rechten toegevoegd. Er hoeft dus geen handmatige reparatie meer plaats te vinden om deze veelvoorkomende melding te verhelpen.

SQL Server service wordt automatisch gestart (22.0)

Wanneer de SQL Server service niet is gestart op de pc waarop de database van Mamut staat, dan zal bij het starten van Mamut een melding verschijnen dat de SQL Server niet kan worden gevonden en zal Mamut niet openen. Om dit te verhelpen moest de SQL Server handmatig worden gestart in de Windows-services, of moest de pc opnieuw worden gestart. Bij het opstarten van Mamut versie 22.0 wordt direct gecontroleerd of de SQL Server is gestart. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de SQL Server op de pc automatisch opnieuw worden gestart door Mamut, zodat u vervolgens meteen weer aan de slag kunt.

Aanpassing in SEPA-bestandsformaten voor Overschrijving en Automatische incasso (22.0)

De tags CtrlSum (totaalbedrag) en NbOfTxs (totaalaantal transacties) zijn op batchniveau aan de SEPA XML-formaten toegevoegd. Dit is vanaf november 2018 verplicht om de bestanden te kunnen laten inlezen door de bank. Zorg er dus voor dat u de update vóór november 2018 hebt uitgevoerd als u van deze modules gebruikmaakt.

Officiële ondersteuning SQL Server 2017 (22.0) en Office 2019 (22.1) 

Vanaf Mamut Business Software versie 22.0 wordt Microsoft SQL Server 2017 ondersteund. De standaard meegeleverde versie blijft SQL Server 2014 Express.
Daarnaast is Mamut Business Software versie 22.1 compatibel met Microsoft Office 2019. U kunt ook nog steeds gebruikmaken van Office 2013 of 2016 in combinatie met Mamut Business Software. Meer informatie vindt u in de systeemvereisten

 

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2019 (22.1)

Als u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2019 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, dan is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2019 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 22.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie in de software verwerkt.

Aanpassingen ten behoeve van verhoging lage btw-tarief (22.1)

Vanaf 1-1-2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Vanaf Mamut versie 22.1 zullen nieuw aangemaakte bedrijfsdatabases standaard 9% als laag btw-tarief hanteren. Daarnaast is op het rapport "Btw-aangifte" de hardgecodeerde verwijzing naar 6% vervangen door 9% in rubriek 1b. Voor het toevoegen en in gebruik nemen van het 9%-tarief in bestaande bedrijfsdatabases vindt u alle aandachtspunten in onze supportnote over de btw-verhoging

Verbeteringen in versie 22.0

Tevens zijn onderstaande verbeteringen doorgevoerd in versie 22.0:

Activiteiten

 • Bij het bewerken en toevoegen van contactpersonen in activiteiten werkte het scrollen niet goed wanneer er veel contactpersonen aan de betreffende relatie waren gekoppeld. Dit is nu verholpen (22.1).

Back-up

 • In de instellingen voor de back-ups kan nu worden aangegeven of de back-up ook de systeembestanden moet bevatten of niet (22.1).
 • Onterechte melding "Ongeldige gebruikersnaam/wachtwoord" na het terugzetten van een back-up zonder systeembestanden verholpen (22.1).

Documenten

 • De Office-documentsjablonen zijn geüpdatet van .doc naar .docx (22.0).

Import/Export

 • Het exporteren naar Excel genereert nu het .xlsx-formaat in plaats van .xls (22.0).

Outlookintegratie

 • Verbeteringen bij het handmatig overbrengen van e-mails, waarbij in sommige gevallen activiteiten niet op de juiste manier werden aangemaakt (22.0).

Systeem

 • Mamut Business Software is nu compatible met Microsoft SQL Server 2017 (22.0).

Rapporten

 • Foutmelding verholpen die verscheen bij het afdrukken van het rapport "Factuuroverzicht per klant" wanneer er geen selectie op klanten werd gemaakt (22.1).

Nieuw en verbeteringen in versie 21.0

Mamut Business Software versie 21.0 en Mamut Online versie 10.0 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

 

SQL-update

Vanaf versie 21.0 van Mamut Business Software wordt standaard SQL Server 2014 Express meegeleverd en wordt SQL Server 2008 R2 niet meer ondersteund. Als u momenteel gebruikmaakt van SQL 2008 R2 Express of SQL 2012 Express, dan zal automatisch een update naar SQL Server 2014 Express worden uitgevoerd. De randvoorwaarden vindt u op onze updatepagina.
Let opGebruikt u een andere editie dan de Express-editie van SQL Server, bijvoorbeeld een betaalde editie, dan kunt u de SQL Server niet updaten via de updatewizard van Mamut. Als dit bij u het geval is en uw SQL Server-versie lager is dan 2012, dan moet u eerst de SQL Server buiten Mamut om updaten, voordat u Mamut kunt updaten naar versie 21.0.

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2018

Als u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2018 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, dan is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2018 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 21.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie in de software verwerkt.

Verbeteringen in versie 21.0

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd, waaronder:

Automatische incasso

 • Niet-ondersteunde tekens die tot het afkeuren van het SEPA XML-bestand kunnen leiden, worden nu automatisch weggefilterd tijdens het genereren van het bestand.

Documenten

 • De lijstweergave bij het toevoegen van contactpersonen in documenten is verbeterd. Als er veel contactpersonen in de lijst staan, dan kunt u nu via pijltjes eenvoudig door de lijst navigeren.

eCommerce

 • Captcha’s verbeterd om spam via de contactformulieren te voorkomen.

Order/Factuur

 • Verbeterde verwerking van wijzigingen van magazijnlocaties in creditnota’s, waarmee wordt voorkomen dat artikelen onbedoeld op de verkeerde magazijnlocatie worden teruggezet.
 • Het crediteren van facturen met lege regels of tekstregels gaat nu sneller in Mamut.
 • Het is nu mogelijk om uw voorkeur voor het bijwerken van prijzen bij het aanpassen van de leverdatum op verkooporders (een nieuwe functie van versie 20.0) op te slaan.
 • Niet-verwerkte orders met deelleveringen en een combinatie van positieve en negatieve orderregels konden ten onrechte de status Creditnota krijgen bij het factureren. Nu krijgt de order in deze gevallen altijd de status Factuur wanneer het totaalbedrag positief is.
 • Met een nieuwe instelling in de bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur kunt u nu aangeven of de laagste prijs van het tabblad Korting gebruikt moet worden of de vaste prijs in valuta van de prijscalculator van het Artikelregister, indien beide prijzen actief zijn.

Overschrijvingen

 • Het SEPA XML-bestand wordt nu ook goedgekeurd door de bank wanneer er geen BIC is ingevuld bij de crediteuren in het bestand.

Rapporten

 • De rapportages voor Debiteuren/Crediteuren per periode toonden in sommige gevallen overtollige blanco regels. Deze worden nu niet meer getoond.

Systeem

 • Pictogrammen in Mamut worden nu beter weergegeven in Mamut wanneer u in Windows 10 gebruikmaakt van hogere schaalniveaus in de beeldscherminstellingen van uw pc.
 • De knop "Controleer op updates" onder Help - Info werkte niet naar behoren in eerdere versies. Nu kunt u via deze knop direct doorklikken naar de updatepagina waarop u de laatste versie van Mamut vindt.

Nieuw en verbeteringen in versie 20.0

Mamut Business Software versie 20.0 en Mamut Online versie 9.1 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

 

Officiële ondersteuning SQL 2016

Het gebruik van Mamut Business Software op SQL Server 2016 wordt vanaf versie 20.1 ondersteund. Standaard zal nog steeds SQL Server 2012 Express worden meegeleverd bij een installatie van Mamut.
 

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2017

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2017 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2017 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 20.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie definitief in de software verwerkt.

 

Verbeteringen in versie 20

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd, waaronder:

Artikel

 • Het is nu mogelijk om Live Search uit te schakelen bij het zoeken in artikellijsten. Bij een groot artikelbestand kan dit aanzienlijke tijdwinst opleveren bij het zoeken naar artikelen. In deze supportnote vindt u meer informatie.

eCommerce

 • Verbeteringen in de weergave van Captcha op mobiele apparaten.

Import/Export

 • Export van gegevens naar Pivot in Excel wordt nu ondersteund in combinatie met Klik-en-Klaar-versies van Office.
 • Excel-import wordt nu ondersteund in combinatie met Klik-en-Klaar-versies van Office.

Mamut Online

 • Diverse technische verbeteringen in de synchronisatie.
 • Verbeteringen in de toegangsrechten voor het aanmaken en bewerken van urenstaten.

Order/Factuur

 • Bij het terugplaatsen van artikelen in het magazijn via een creditnota, worden nu ook bij onderdelen van een stuklijst de serienummers getoond.
 • Wanneer aan een creditnota een artikel wordt toegevoegd door de artikelcode op de orderregel in te voeren, wordt nu direct het aantal negatief toegevoegd in plaats van positief.
 • De bedrijfsinstelling (op tabblad Overig) voor het automatisch toevoegen van een specifiek artikel aan alle nieuwe orders werkt nu ook voor offertes.
 • Bij het aanpassen van de leverdatum van een order kunt u nu aangeven of op de orderregels enkel de leverdatum, of zowel de leverdatum als de prijs moeten worden herberekend. Voorheen vond bij het aanpassen van de leverdatum op de orderregels altijd een herberekening van de prijs plaats.

Rapporten

 • De Artikeletiketten-rapporten kunnen nu op magazijnlocatie worden gesorteerd.

Relatiebeheer

 • Sorteringsfunctie verbeterd op tabblad Boekstukken, zodat wijzigingen in de sortering beter in de weergave worden verwerkt.
 • Controle op correcte invoer van IBAN-nummers nu ook toegevoegd voor Italiaanse relaties.

 Nieuw en verbeteringen in versie 19.0

Mamut Business Software versie 19.0 en Mamut Online versie 8.0 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

 

Officiële ondersteuning Windows 10, Office 2016 (19.0) en SQL 2014 (19.1)

Mamut Business Software versie 19.0 is compatibel met Windows 10 en Microsoft Office 2016. Daarnaast wordt het gebruik van Mamut Business Software op SQL Server 2014 vanaf versie 19.1 ondersteund. Standaard zal nog steeds SQL Server 2012 Express worden meegeleverd bij een installatie van Mamut.

Wanneer u overweegt een update naar versie 19.1 uit te voeren en Mamut op verschillende pc’s gebruikt, houdt u er dan rekening mee dat Mamut op alle pc’s moet worden geüpdatet.

 

Betalingsvoorstel als pdf-document beschikbaar (19.0)

Het overzicht met opgenomen posten in het rapport “Betalingsvoorstel” wordt nu automatisch als pdf-document opgeslagen in de documentlocatie van Mamut. Zo kunt u eenvoudig achteraf controleren welke posten in de verschillende betalingsbatches zijn opgenomen. Daarnaast wordt op dit rapport nu ook het IBAN-nummer per post getoond.

Aanpassingen in Btw/ICP via Digipoort voor 2016 (19.1)

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2016 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2016 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 19.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie definitief in de software verwerkt.  

Verbeteringen in versie 19

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd waaronder:

Artikelstatus / Relatiestatus

 • Verbeteringen in de weergave van de kolommen binnen de optie “Factuurregels”. (19.0)

Automatische incasso

 • Bij het aanmaken van SEPA-bestanden voor automatische incasso is nu ondersteuning voor de punt ( . ) en de apostrof ( ‘ ) toegevoegd voor het veld "Kenmerk/Mandaat ID". (19.0)

Documenten

 • Wanneer een document wordt gemaild vanuit een activiteit of project, wordt in Outlook automatisch het e-mailadres van de relatie in de e-mail ingevuld. (19.1)

eCommerce

 • Verbeteringen in de weergave van de tekst “Incl Btw” en “Excl Btw” in het winkelmandje. (19.0)

Inboeken

 • Door het invoeren van de letter "d" wordt de datum in het datumveld gewijzigd in de datum van vandaag. (19.0)

Inkooporder

 • Bij het inboeken van de inkoopfactuur verschijnt een waarschuwing wanneer een eerder gebruikt factuurnummer wordt ingevoerd bij dezelfde leverancier. (19.0)
 • Het inkoopordernummer en de naam van de leverancier worden getoond bij het inboeken van de inkoopfactuur. (19.0)
 • Icoon “Tekst orderregel” toegevoegd als de orderregel een toegevoegde omschrijving bevat, zoals dit reeds aanwezig was bij verkooporders. (19.1)

Magazijn

 • Diverse verbeteringen in het verwerken van artikelen met serienummers/partijnummers, in combinatie met reserveringen en decimalen. (19.0)

Mamut Online

 • Het is nu mogelijk toegangsrollen per gebruiker te bewerken, wanneer de gebruikerstaal Nederlands is. (19.0)
 • Het laden van grafieken binnen de "Status" en "Bedrijfsstatus" is verbeterd. (19.0)
 • De vervaldatum op de factuur is nu gebaseerd op de factuurdatum in Mamut Online, in plaats van op de orderdatum. (19.1)

Order/Factuur

 • Via een nieuwe bedrijfsinstelling kunt u nieuwe offertes/orders automatisch de status "Verwerking voltooid" geven. (19.0)
 • Verbeteringen in de verwerking van verzamelfacturering wanneer er inkoopreserveringen op stuklijstonderdelen zijn gebruikt. (19.0)

Outlook-integratie

 • Diverse aanpassingen in het functioneren van de Outlook-integratie. (19.0)

Overschrijving

 • In de wizard "Overschrijving" wordt nu het totaal van de geselecteerde facturen en creditnota's getoond die in het betaalbestand zullen worden opgenomen. (19.0)
 • Naast getallen kunnen nu ook letters worden opgenomen in het veld "Betalingskenmerk". (19.0)
 • De locatie waar het pdf-rapport Betalingsvoorstel wordt opgeslagen is verplaatst naar de map REMIT\Reports (vanuit Bestand - Databasehulpprogramma’s - Ga naar de documentlocatie van de bedrijfsdatabase). (19.1)

Project

 • Op het tabblad "Order/Factuur" wordt nu de kolom “Referentie” getoond. (19.0)

Rapporten

 • Bij het afdrukken van het rapport “Urenregels per project” is het nu mogelijk om te filteren op de projectstatus. (19.0)
 • Het rapport “Gedetailleerde prijsstatistiek over verkochte artikelen” toont nu ook de non-actieve artikelen. (19.0)
 • Aanpassingen in het afdrukken van valutatekens bij bepaalde lettertypes op pdf-rapporten. (19.0)

Urenregistratie

 • Wanneer u op de knop "Verwijderen" klikt in een urenstaat, krijgt u nu de keuze om één regel of de gehele urenstaat te verwijderen, vergelijkbaar met hoe deze knop werkt in het "Inboeken". (19.0)

Houd er rekening mee dat de toegang tot de functionaliteit die op deze pagina is beschreven kan variëren afhankelijk van de Mamut-producten die uw bedrijf gebruikt. Wij hebben hier een selectie gepresenteerd van de verbeteringen die u in de nieuwe versie kunt vinden. Wij raden u echter aan alle wijzigingen door te nemen voor u de update uitvoert. Gedetailleerde informatie over het nieuws en de verbeteringen vindt u in de updatehandleiding, nieuwsdocumentatie en de helpfunctionaliteit in Mamut Business Software.

Download en update vandaag nog naar de laatste versie

Nieuw en verbeteringen in versie 18

Mamut Business Software versie 18 en Mamut Online versie 7.3 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt. Meer informatie vindt u in onze nieuwsdocumentatie

 

Verbeteringen in versie 18

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd waaronder:

Relatiebeheer:

 • Controle op correcte invoer van BTW- en IBAN-nummers nu ook bij Griekse en Finse relaties. (18.2)

Administratie:

 • Bij ICP-aangiften worden regels met het zelfde btw-nummer nu samengevoegd tot één regel op het rapport Intracommunautaire prestaties. (18.1)

Outlook integratie:

 • Verbetering van de outlook integratie rondom de agenda functionaliteit. Deze werd in uitzonderingssituaties traag of liep zelfs vast. (18.0)

Excel import:

 • Het artikelnummer en de inkoopprijs van de leverancier zijn geherintroduceerd in versie 18.3. Dit werkt alleen voor de leverancier die als standaard leverancier is aangemerkt in de artikelkaart. (18.3)
 • Bij het importeren van relaties vanuit Excel wordt nu ook de betalingsvoorwaarde correct geïmporteerd. (18.2)

Rapporten:

 • Bij de systeemrapporten order/factuur is het veld van IBAN rekeningnummer vergroot. Bij sommige banken werd het nummer niet in zijn volledigheid getoond. (18.2)

E-commerce:

 • Webshop: verbeterde weergave van het aantal artikelen in de boodschappenmand. (18.2)

Nieuw en verbeteringen in versie 17

Mamut Business Software versie 17.1 en Mamut Online versie 6.1 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

Verbeteringen aan de webshop

Bepaal zelf de bestandsnaam van uw PDFs en voeg deze als bijlage toe aan emails.

Nieuwsdocumentatie voor oudere versies