Nieuw en verbeteringen in versie 22

Mamut Business Software versie 22 en Mamut Online versie 11 zijn nu uitgebracht en kunnen worden gedownload.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

AVG / GDPR (22.0)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR) van toepassing in alle lidstaten van de EU en de EER, waarmee de eerdere wetgeving rondom privacy voor betrokkenen wordt vervangen. In Mamut Business Software versie 22 zijn aanpassingen gedaan die u als processor en controller (gegevensverwerker en verantwoordelijke) kunnen helpen om te voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving. Ook is er een nieuwe versie van de Servicevoorwaarden (Terms of Service) opgesteld.

Hieronder leest u wat er is aangepast en/of toegevoegd in het kader van de AVG:

 • De nieuwe Servicevoorwaarden worden getoond en wanneer u voor het eerst Mamut versie 22 start. U kunt deze dan accepteren. Op onze website kunt u tevens de nieuwe Servicevoorwaarden inzien.
  Let op: Als u gebruikmaakt van Mamut Online of Mamut e-commerce zijn wij als Visma ook dataprocessor en raden we u aan te updaten naar versie 22 en onze de nieuwe TOS (Terms of Services) te accepteren.
 • Bij het maken van backups staat nu automatisch de optie voor wachtwoordbescherming aangevinkt.
 • De optie voor het exporteren van systeem- en bedrijfsdatabaselogs naar een CSV-bestand is toegevoegd onder Bestand - Databasehulpprogramma’s.
 • Het is mogelijk om bij Mamut Support standaardscripts te bestellen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren.
 • Bij het aanmaken van nieuwe bedrijfsdatabases staat standaard de optie om elektronische nieuwsbrieven NIET te ontvangen aan.
 • Diverse kleine technische verbeteringen in de interne systemen en de Mamut-applicatie.

Meer informatie vindt u in onze supportnote over Mamut en de AVG.

Verbeteringen Mamut Virtual Printer (22.0)

Updates van Windows kunnen het ongewenste effect hebben dat de Mamut Virtual Printer, die wordt gebruikt voor het afdrukken naar PDF, uit het Windows-register wordt verwijderd. Als gevolg daarvan treedt de melding -30 “Printer not activated” op wanneer er een PDF vanuit Mamut wordt afgedrukt. Bij het starten van versie 22 van Mamut wordt de Mamut Virtual Printer-sleutel in het register gecontroleerd. Als deze ontbreekt, dan wordt deze sleutel automatisch met de juiste rechten toegevoegd. Er hoeft dus geen handmatige reparatie meer plaats te vinden om deze veelvoorkomende melding te verhelpen.

SQL Server service wordt automatisch gestart (22.0)

Wanneer de SQL Server service niet is gestart op de pc waarop de database van Mamut staat, dan zal bij het starten van Mamut een melding verschijnen dat de SQL Server niet kan worden gevonden en zal Mamut niet openen. Om dit te verhelpen moest de SQL Server handmatig worden gestart in de Windows-services, of moest de pc opnieuw worden gestart. Bij het opstarten van Mamut versie 22 wordt direct gecontroleerd of de SQL Server is gestart. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de SQL Server op de pc automatisch opnieuw worden gestart door Mamut, zodat u vervolgens meteen weer aan de slag kunt.

Aanpassing in SEPA-bestandsformaten voor Overschrijving en Automatische incasso (22.0)

De tags CtrlSum (totaalbedrag) en NbOfTxs (totaalaantal transacties) zijn op batchniveau aan de SEPA XML-formaten toegevoegd. Dit is vanaf november 2018 verplicht om de bestanden te kunnen laten inlezen door de bank. Zorg er dus voor dat u de update vóór november 2018 hebt uitgevoerd als u van deze modules gebruikmaakt.

Officiële ondersteuning SQL Server 2017 (22.0) en Office 2019 (22.1) 

Vanaf Mamut Business Software versie 22.0 wordt Microsoft SQL Server 2017 ondersteund. De standaard meegeleverde versie blijft SQL Server 2014 Express.
Daarnaast is Mamut Business Software versie 22.1 compatibel met Microsoft Office 2019. U kunt ook nog steeds gebruikmaken van Office 2013 of 2016 in combinatie met Mamut Business Software. Meer informatie vindt u in de systeemvereisten

 

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2019 (22.1)

Als u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2019 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, dan is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2019 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 22.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie in de software verwerkt.

Aanpassingen ten behoeve van verhoging lage btw-tarief (22.1)

Vanaf 1-1-2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Vanaf Mamut versie 22.1 zullen nieuw aangemaakte bedrijfsdatabases standaard 9% als laag btw-tarief hanteren. Daarnaast is op het rapport "Btw-aangifte" de hardgecodeerde verwijzing naar 6% vervangen door 9% in rubriek 1b. Voor het toevoegen en in gebruik nemen van het 9%-tarief in bestaande bedrijfsdatabases vindt u alle aandachtspunten in onze supportnote over de btw-verhoging

Verbeteringen in versie 22

Tevens zijn onderstaande verbeteringen doorgevoerd in versie 22:

Activiteiten

 • Bij het bewerken en toevoegen van contactpersonen in activiteiten werkte het scrollen niet goed wanneer er veel contactpersonen aan de betreffende relatie waren gekoppeld. Dit is nu verholpen (22.1).

Back-up

 • In de instellingen voor de back-ups kan nu worden aangegeven of de back-up ook de systeembestanden moet bevatten of niet (22.1).
 • Onterechte melding "Ongeldige gebruikersnaam/wachtwoord" na het terugzetten van een back-up zonder systeembestanden verholpen (22.1).

Documenten

 • De Office-documentsjablonen zijn geüpdatet van .doc naar .docx (22.0).

Import/Export

 • Het exporteren naar Excel genereert nu het .xlsx-formaat in plaats van .xls (22.0).

Outlookintegratie

 • Verbeteringen bij het handmatig overbrengen van e-mails, waarbij in sommige gevallen activiteiten niet op de juiste manier werden aangemaakt (22.0).

Systeem

 • Mamut Business Software is nu compatible met Microsoft SQL Server 2017 (22.0).

Rapporten

 • Foutmelding verholpen die verscheen bij het afdrukken van het rapport "Factuuroverzicht per klant" wanneer er geen selectie op klanten werd gemaakt (22.1).

Nieuw en verbeteringen in versie 21

Mamut Business Software versie 21 en Mamut Online versie 10 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

 

SQL-update

Vanaf versie 21 van Mamut Business Software wordt standaard SQL Server 2014 Express meegeleverd, en wordt SQL Server 2008 R2 niet meer ondersteund. Als u momenteel gebruikmaakt van SQL 2008 R2 Express of SQL 2012 Express, dan zal automatisch een update naar SQL Server 2014 Express worden uitgevoerd. De randvoorwaarden vindt u op onze updatepagina.
Let opGebruikt u een andere editie dan de Express-editie van SQL Server, bijvoorbeeld een betaalde editie, dan kunt u de SQL Server niet updaten via de updatewizard van Mamut. Als dit bij u het geval is en uw SQL Server-versie lager is dan 2012, dan moet u eerst de SQL Server buiten Mamut om updaten, voordat u Mamut kunt updaten naar versie 21.

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2018

Als u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of ICP-aangiften voor aangiftejaar 2018 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, dan is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2018 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 21.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie in de software verwerkt.

Verbeteringen in versie 21

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd, waaronder:

Automatische incasso

 • Niet-ondersteunde tekens die tot het afkeuren van het SEPA XML-bestand kunnen leiden, worden nu automatisch weggefilterd tijdens het genereren van het bestand.

Documenten

 • De lijstweergave bij het toevoegen van contactpersonen in documenten is verbeterd. Als er veel contactpersonen in de lijst staan, dan kunt u nu via pijltjes eenvoudig door de lijst navigeren.

eCommerce

 • Captcha’s verbeterd om spam via de contactformulieren te voorkomen.

Order/Factuur

 • Verbeterde verwerking van wijzigingen van magazijnlocaties in creditnota’s, waarmee wordt voorkomen dat artikelen onbedoeld op de verkeerde magazijnlocatie worden teruggezet.
 • Het crediteren van facturen met lege regels of tekstregels gaat nu sneller in Mamut.
 • Het is nu mogelijk om uw voorkeur voor het bijwerken van prijzen bij het aanpassen van de leverdatum op verkooporders (een nieuwe functie van versie 20) op te slaan.
 • Niet-verwerkte orders met deelleveringen en een combinatie van positieve en negatieve orderregels konden ten onrechte de status Creditnota krijgen bij het factureren. Nu krijgt de order in deze gevallen altijd de status Factuur wanneer het totaalbedrag positief is.
 • Met een nieuwe instelling in de bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur kunt u nu aangeven of de laagste prijs van het tabblad Korting gebruikt moet worden, of de vaste prijs in valuta van de prijscalculator van het Artikelregister, indien beide prijzen actief zijn.

Overschrijvingen

 • Het SEPA XML-bestand wordt nu ook goedgekeurd door de bank wanneer er geen BIC is ingevuld bij de crediteuren in het bestand.

Rapporten

 • De rapportages voor Debiteuren/Crediteuren per periode toonden in sommige gevallen overtollige blanco regels. Deze worden nu niet meer getoond.

Systeem

 • Pictogrammen in Mamut worden nu beter weergegeven in Mamut wanneer u in Windows 10 gebruikmaakt van hogere schaalniveaus in de beeldscherminstellingen van uw pc.
 • De knop "Controleer op updates" onder Help - Info werkte niet naar behoren in eerdere versies. Nu kunt u via deze knop direct doorklikken naar de updatepagina waarop u de laatste versie van Mamut vindt.

Nieuw en verbeteringen in versie 20

Mamut Business Software versie 20 en Mamut Online versie 9.1 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

 

Officiële ondersteuning SQL 2016

Het gebruik van Mamut Business Software op SQL Server 2016 wordt vanaf versie 20.1 ondersteund. Standaard zal nog steeds SQL Server 2012 Express worden meegeleverd bij een installatie van Mamut.
 

Aanpassingen in btw/ICP via Digipoort voor 2017

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of icp-aangiften voor aangiftejaar 2017 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2017 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 20.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie definitief in de software verwerkt.

 

 

 

 

Nieuw overzicht onderdelen van stuklijst

In het Artikelregister is aan het tabblad Stuklijsten een nieuw overzicht toegevoegd, waarin wordt getoond in welke stuklijsten het onderdeel wordt gebruikt. Vanuit dit overzicht kunt u tevens navigeren naar de bijbehorende stuklijst(en), door simpelweg op de stuklijst te dubbelklikken. Daarnaast kunt u door middel van een filterinstelling ook direct alle andere onderdelen van de stuklijst tonen, zodat u snel vanuit het onderdeel kunt zien hoe de gekoppelde stuklijsten zijn opgebouwd.

Verbeteringen in versie 20

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd, waaronder:

Artikel

 • Het is nu mogelijk om Live Search uit te schakelen bij het zoeken in artikellijsten. Bij een groot artikelbestand kan dit aanzienlijke tijdwinst opleveren bij het zoeken naar artikelen. In deze supportnote vindt u meer informatie.

eCommerce

 • Verbeteringen in de weergave van Captcha op mobiele apparaten.

Import/Export

 • Export van gegevens naar Pivot in Excel wordt nu ondersteund in combinatie met Klik-en-Klaar-versies van Office.
 • Excel-import wordt nu ondersteund in combinatie met Klik-en-Klaar-versies van Office.

Mamut Online

 • Diverse technische verbeteringen in de synchronisatie.
 • Verbeteringen in de toegangsrechten voor het aanmaken en bewerken van urenstaten.

Order/Factuur

 • Bij het terugplaatsen van artikelen in het magazijn via een creditnota, worden nu ook bij onderdelen van een stuklijst de serienummers getoond.
 • Wanneer aan een creditnota een artikel wordt toegevoegd door de artikelcode op de orderregel in te voeren, wordt nu direct het aantal negatief toegevoegd in plaats van positief.
 • De bedrijfsinstelling (op tabblad Overig) voor het automatisch toevoegen van een specifiek artikel aan alle nieuwe orders werkt nu ook voor offertes.
 • Bij het aanpassen van de leverdatum van een order kunt u nu aangeven of op de orderregels enkel de leverdatum, of zowel de leverdatum als de prijs moeten worden herberekend. Voorheen vond bij het aanpassen van de leverdatum op de orderregels altijd een herberekening van de prijs plaats.

Rapporten

 • De Artikeletiketten-rapporten kunnen nu op magazijnlocatie worden gesorteerd.

Relatiebeheer

 • Sorteringsfunctie verbeterd op tabblad Boekstukken, zodat wijzigingen in de sortering beter in de weergave worden verwerkt.
 • Controle op correcte invoer van IBAN-nummers nu ook toegevoegd voor Italiaanse relaties.

 Nieuw en verbeteringen in versie 19

Mamut Business Software versie 19 en Mamut Online versie 8.0 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt.

 

Officiële ondersteuning Windows 10, Office 2016 (19.0) en SQL 2014 (19.1)

Mamut Business Software versie 19.0 is compatibel met Windows 10 en Microsoft Office 2016. Daarnaast wordt het gebruik van Mamut Business Software op SQL Server 2014 vanaf versie 19.1 ondersteund. Standaard zal nog steeds SQL Server 2012 Express worden meegeleverd bij een installatie van Mamut.

Wanneer u overweegt een update naar versie 19.1 uit te voeren en Mamut op verschillende pc’s gebruikt, houdt u er dan rekening mee dat Mamut op alle pc’s moet worden geüpdatet.

 

Betalingsvoorstel als PDF-document beschikbaar (19.0)

Het overzicht met opgenomen posten in het rapport “Betalingsvoorstel” wordt nu automatisch als PDF-document opgeslagen in de documentlocatie van Mamut. Zo kunt u eenvoudig achteraf controleren welke posten in de verschillende betalingsbatches zijn opgenomen. Daarnaast wordt op dit rapport nu ook het IBAN-nummer per post getoond.

Aanpassingen in Btw/ICP via Digipoort voor 2016 (19.1)

Indien u direct vanuit Mamut Business Software de btw- en/of icp-aangiften voor aangiftejaar 2016 via het sbr-kanaal naar de Belastingdienst (Digipoort) stuurt, is het van belang dat de aangiftebestanden voldoen aan de laatste eisen van de specificaties. Er wordt in 2016 gebruikgemaakt van een nieuwe taxonomie (opbouw en inhoud van het aangiftebestand). Vanaf Mamut-versie 19.1 zijn de benodigde wijzigingen in de taxonomie definitief in de software verwerkt.  

Verbeteringen in versie 19

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd waaronder:

Artikelstatus / Relatiestatus

 • Verbeteringen in de weergave van de kolommen binnen de optie “Factuurregels”. (19.0)

Automatische incasso

 • Bij het aanmaken van SEPA-bestanden voor automatische incasso is nu ondersteuning voor de punt ( . ) en de apostrof ( ‘ ) toegevoegd voor het veld "Kenmerk/Mandaat ID". (19.0)

Documenten

 • Wanneer een document wordt gemaild vanuit een activiteit of project, wordt in Outlook automatisch het e-mailadres van de relatie in de e-mail ingevuld. (19.1)

eCommerce

 • Verbeteringen in de weergave van de tekst “Incl Btw” en “Excl Btw” in het winkelmandje. (19.0)

Inboeken

 • Door het invoeren van de letter "d" wordt de datum in het datumveld gewijzigd in de datum van vandaag. (19.0)

Inkooporder

 • Bij het inboeken van de inkoopfactuur verschijnt een waarschuwing wanneer een eerder gebruikt factuurnummer wordt ingevoerd bij dezelfde leverancier. (19.0)
 • Het inkoopordernummer en de naam van de leverancier worden getoond bij het inboeken van de inkoopfactuur. (19.0)
 • Icoon “Tekst orderregel” toegevoegd als de orderregel een toegevoegde omschrijving bevat, zoals dit reeds aanwezig was bij verkooporders. (19.1)

Magazijn

 • Diverse verbeteringen in het verwerken van artikelen met serienummers/partijnummers, in combinatie met reserveringen en decimalen. (19.0)

Mamut Online

 • Het is nu mogelijk toegangsrollen per gebruiker te bewerken, wanneer de gebruikerstaal Nederlands is. (19.0)
 • Het laden van grafieken binnen de "Status" en "Bedrijfsstatus" is verbeterd. (19.0)
 • De vervaldatum op de factuur is nu gebaseerd op de factuurdatum in Mamut Online, in plaats van op de orderdatum. (19.1)

Order/Factuur

 • Via een nieuwe bedrijfsinstelling kunt u nieuwe offertes/orders automatisch de status "Verwerking voltooid" geven. (19.0)
 • Verbeteringen in de verwerking van verzamelfacturering wanneer er inkoopreserveringen op stuklijstonderdelen zijn gebruikt. (19.0)

Outlook-integratie

 • Diverse aanpassingen in het functioneren van de Outlook-integratie. (19.0)

Overschrijving

 • In de wizard "Overschrijving" wordt nu het totaal van de geselecteerde facturen en creditnota's getoond die in het betaalbestand zullen worden opgenomen. (19.0)
 • Naast getallen kunnen nu ook letters worden opgenomen in het veld "Betalingskenmerk". (19.0)
 • De locatie waar het pdf-rapport Betalingsvoorstel wordt opgeslagen is verplaatst naar de map REMIT\Reports (vanuit Bestand - Databasehulpprogramma’s - Ga naar de documentlocatie van de bedrijfsdatabase). (19.1)

Project

 • Op het tabblad "Order/Factuur" wordt nu de kolom “Referentie” getoond. (19.0)

Rapporten

 • Bij het afdrukken van het rapport “Urenregels per project” is het nu mogelijk om te filteren op de projectstatus. (19.0)
 • Het rapport “Gedetailleerde prijsstatistiek over verkochte artikelen” toont nu ook de non-actieve artikelen. (19.0)
 • Aanpassingen in het afdrukken van valutatekens bij bepaalde lettertypes op pdf-rapporten. (19.0)

Urenregistratie

 • Wanneer u op de knop "Verwijderen" klikt in een urenstaat, krijgt u nu de keuze om één regel of de gehele urenstaat te verwijderen, vergelijkbaar met hoe deze knop werkt in het "Inboeken". (19.0)

Houd er rekening mee dat de toegang tot de functionaliteit die op deze pagina is beschreven kan variëren afhankelijk van de Mamut-producten die uw bedrijf gebruikt. Wij hebben hier een selectie gepresenteerd van de verbeteringen die u in de nieuwe versie kunt vinden. Wij raden u echter aan alle wijzigingen door te nemen voor u de update uitvoert. Gedetailleerde informatie over het nieuws en de verbeteringen vindt u in de updatehandleiding, nieuwsdocumentatie en de helpfunctionaliteit in Mamut Business Software.

Download en update vandaag nog naar de laatste versie

Nieuw en verbeteringen in versie 18

Mamut Business Software versie 18 en Mamut Online versie 7.3 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt. Meer informatie vindt u in onze nieuwsdocumentatie

 

Aanpassingen in BTW/ICP via Digipoort (18.3)

Als u vanuit Mamut uw BTW- en/of ICP-aangiften naar Digipoort verstuurt, adviseren wij naar Mamut Business Software versie 18 te updaten. De Belastingdienst heeft begin 2015 een wijziging doorgevoerd in Digipoort. In versie 18 zijn voor u de benodigde wijzigingen in Mamut One doorgevoerd om aangiften te kunnen blijven verzenden via Digipoort naar de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat eventuele aanpassingen enkel gedaan zullen worden in versie 18 (of hoger).

 

  

In versie 18.3 is de taxonomie voor 2015 aangepast. Mocht u nog aangiften over 2014 via Digipoort naar de Belastingdienst moeten verzenden dan kunt vooraf contact opnemen met de afdeling support. 

In versie 18.2 is Mamut uitgebreid met een veelgevraagde functie om inzicht te krijgen in de verstuurde BTW/ICP- aangiften naar Digipoort.

 

Nieuwe functionaliteit rondom SEPA-incasso (18.1)

Maakt u gebruik van SEPA-incasso? Dan kunt u vanaf versie 18 desgewenst in de wizard voor automatische incasso aangeven of u gebruik maakt van verzamelbetalingen (batch booking). Als u hiervoor kiest, zullen alle posten binnen een incassobestand als een batch worden behandeld door de bank. Hierdoor kunnen uw transactiekosten lager uitvallen. Wilt u hierover meer details weten, lees dan het volgende (geüpdatete) artikel.

SQL-update (18.0 en hoger) 

Vanaf versie 18 van Mamut Business Software is SQL Server 2012 Express de standaard meegeleverde Microsoft SQL Server en wordt SQL Server 2005 niet meer ondersteund. Als u momenteel gebruikmaakt van SQL 2005 Express of SQL 2008 R2 Express wordt daarom een update naar een hogere versie van SQL Server voorgesteld. De randvoorwaarden vindt u in de updatehandleiding.

 

Let op! Als u de SQL Server in het verleden handmatig hebt geïnstalleerd in 64-bit en/of een instance hebt met een andere naam dan <MAMUT>, moet u uw SQL Server handmatig updaten voor u de update naar Mamut Business Software versie 18 uitvoert. Op de supportwebsite vindt u meer informatie.

Verbeteringen in versie 18

Naast nieuwe functionaliteit zijn er ook verbeteringen in de software doorgevoerd waaronder:

Relatiebeheer:

 • Controle op correcte invoer van BTW- en IBAN-nummers nu ook bij Griekse en Finse relaties. (18.2)

Administratie:

 • Bij ICP-aangiften worden regels met het zelfde btw-nummer nu samengevoegd tot één regel op het rapport Intracommunautaire prestaties. (18.1)

Outlook integratie:

 • Verbetering van de outlook integratie rondom de agenda functionaliteit. Deze werd in uitzonderingssituaties traag of liep zelfs vast. (18.0)

Excel import:

 • Het artikelnummer en de inkoopprijs van de leverancier zijn geherintroduceerd in versie 18.3. Dit werkt alleen voor de leverancier die als standaard leverancier is aangemerkt in de artikelkaart. (18.3)
 • Bij het importeren van relaties vanuit Excel wordt nu ook de betalingsvoorwaarde correct geïmporteerd. (18.2)

Rapporten:

 • Bij de systeemrapporten order/factuur is het veld van IBAN rekeningnummer vergroot. Bij sommige banken werd het nummer niet in zijn volledigheid getoond. (18.2)

E-commerce:

 • Webshop: verbeterde weergave van het aantal artikelen in de boodschappenmand. (18.2)

Verbeteringen Outlook-integratie (18.0)

In versie 18 is een aantal technische verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de Outlook-integratie. Vooral wanneer u gebruikmaakt van de Outlook-synchronisatie met de agendafunctie, profiteert u van deze verbeteringen.

Vanaf versie 18.3 is het mogelijk, als u werkt met meerdere e-mailadressen, om aan te geven welk e-mailadres gebruikt dient te worden voor de Outlook-synchronisatie met Mamut.

Verbeteringen Excel-import (18.2 en 18.3)

In versie 18.3 is het mogelijk om het artikelnummer en de inkoopprijs van de standaardleverancier te importeren via de functionaliteit Excel import.

In versie 18.2 is er een verbetering doorgevoerd voor de Betalingsvoorwaarde, deze wordt nu correct geïmporteerd.

E-Commerce

Verbeteringen E-commerce (18.2)

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de webshop-functionaliteit van Mamut dan is het advies om naar de laatste versie van Mamut te updaten. Er zijn namelijk verbeteringen aangebracht in de weergave van het aantal artikelen in het winkelmandje.

Nieuw en verbeteringen in versie 17

Mamut Business Software versie 17.1 en Mamut Online versie 6.1 zijn nu gelanceerd en beschikbaar om te downloaden.

Wij raden u aan om het nieuws en de wijzigingen door te lezen voor u het bijgewerkte systeem in gebruik neemt. Meer informatie vindt u in onze nieuwsdocumentatie.

Ondersteuning voor SEPA

SEPA zorgt ervoor dat eurobetalingen vanaf 1 februari 2014 overal en altijd op dezelfde manier plaatsvinden. Met SEPA komen er nieuwe standaarden voor rekeningnummers, girale betalingen en incasso’s.

Voor het incasseren via SEPA gelden nieuwe regels. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van deze vernieuwingen. Uw bankier kan u daar meer informatie over geven. Om aan de nieuwe regels voor automatische incasso te voldoen, is een aantal wijzigingen uitgevoerd in deze versie. Zie voor meer informatie de supportote Wat is SEPA en wat betekent SEPA voor u.

 

Sjablonen voor bestandsnamen

U kunt sjablonen voor bestandsnamen van PDF's en e-mailbijlagen aanmaken. Hiermee kunt u eenvoudig de bestanden een logische naam geven.

U kunt verschillende sjablonen aanmaken in de talen die door Mamut Business Software worden ondersteund.

Mamut Mobile Scanner

Mamut Mobile Scanner stelt u in staat om foto's te maken van uw kassabonnen en facturen om deze vervolgens op te slaan en digitaal naar Mamut Business Software te versturen. Het biedt u een eenvoudige manier om visuele documentatie van administratieve transacties op te slaan. Dit bespaart veel tijd om de afbeeldingen en documentatie aan administratieve gegevens te koppelen en vermindert de behoefte aan integraties met derde partijen.

Verbeteringen aan de webshop

Bepaal zelf de bestandsnaam van uw PDFs en voeg deze als bijlage toe aan emails.

Nieuwsdocumentatie voor oudere versies 

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.