Over Visma banner kantoor

Over Visma Software

Historie

Visma Software is in korte tijd uitgegroeid tot een softwarehuis met meer dan 30.000 klanten in Europa. Hieronder vindt u in het kort de historie van onze organisatie.

1987 AccountView wordt opgericht en komt op de (Nederlandse) markt met versie 1.0. Het pakket heette RekenMeester en bevatte, naast de subadministraties voor debiteuren en crediteuren, het grootboek en de dagboeken. Daarnaast bestond alleen de module Mutatie-import.
1989 AccountView verbetert de eerste, zeer beknopte, versie en doopt deze om tot versie 1.6. In deze versie worden al de opties Journaal (uitgebreide selectiemogelijkheden) en Verslagen (zelf definiëren van een onbeperkt aantal verslagen) aangeboden. Deze opties maken AccountView net even anders dan standaard financiële pakketten.
1990 Op verzoek van de gebruikers wordt de software uitgebreid met een module Facturering en Vaste activa en komt in dit jaar versie 2.0 uit. Deze versie slaat goed aan, het aantal mogelijkheden in het standaard financiële gedeelte is sterk uitgebreid en de bediening is meer ingesteld op de wensen van de gebruiker.
1996 Een efficiënt en volledig registratiesysteem op de AccountView helpdesk en het evalueren van de software met gebruikers in zogenaamde ‘focusgroepen’ heeft ertoe geleid dat veel wensen van gebruikers resulteren in nieuwe functionaliteit. Ook de integratiemogelijkheden van AccountView zijn toegenomen: tijd dus voor een nieuwe versie. Versie 4.1 wordt uitgebracht. AccountView opent zijn deuren dit jaar ook in Frankfurt en Londen, van daaruit worden de implementatiepartners en klanten in de betreffende landen ondersteund.
1998 AccountView brengt als eerste softwareleverancier een volledige ‘euroversie’ op de markt. Deze versie bevat alle functionaliteit die vanaf de invoering van de euro op 1 januari 1999 noodzakelijk is om gemakkelijk met de oude thuisvaluta en de euro om te kunnen gaan. Tevens biedt het de mogelijkheid om de administratie te converteren naar de euro. Om aan te geven dat AccountView deze ‘uitdaging’ serieus heeft genomen, is het pakket op eurofunctionaliteit beoordeeld door KPMG EDP Auditors en op alle punten akkoord bevonden.
1999 Vanaf de eerste werkdag in januari wordt de allernieuwste 32-bits Windows-versie uitgeleverd. Een Windows-versie die zich onderscheidt in snelheid, flexibiliteit en volledige opname in de Microsoft Office-suite. Voor de verdere automatisering van dienstverlenende bedrijven wordt de project- en urenadministratie uitgebreid met Uren & declaraties. En last but not least dringt AccountView als enige Europese aanbieder door tot de finale van de Microsoft Award ‘Best Packaged Application’.
2000 Het jaar 2000 is een bijzonder jaar voor AccountView. Na de succesvolle introductie van de nieuwste Windows-versie wordt een start gemaakt met het bieden van op Internet gebaseerde bedrijfsadministratieve oplossingen. De oplossingen die AccountView biedt gaan verder dan het bieden van een internetwinkel. Alle bedrijfsprocessen zijn beschikbaar via de browserinterface van AccountView. Zowel op het gebied van beveiliging als het terugdringen van de beheerkosten biedt dit voor middelgrote organisaties enorme besparingen.
2001 In alle sectoren waar AccountView actief is, explodeert de vraag. Met het stabiele én flexibel in te richten Windows-product is zelfs het meest optimistische groeiscenario te voorzichtig gebleken. De strategie om ook kleinere bedrijven een stabiele financiële registratie te bieden op basis van de standaardarchitectuur biedt de accountant de mogelijkheid om àl z'n cliënten uit te rusten met AccountView. In 2001 vindt ook de lancering plaats van AccountView CRM als centraal zenuwcentrum voor alle andere bedrijfsprocessen. Om de overstap te vereenvoudigen, biedt AccountView standaard conversieroutines om snel, met behoud van gegevens, op de rit te zijn.
2003 In 2003 besluit opnieuw een accountantsgroep uit de top-20 met AccountView aan de slag te gaan. De Noordelijke Accountantsunie, marktleider in Groningen en Drenthe inmiddels onderdeel van accon ■ avm, bewijst na GIBO Accountants en Adviseurs en Mazars dat AccountView geschikt is voor de administraties van het complete Midden- en Kleinbedrijf. In Duitsland wordt in juli laatste versie getest ter certificering volgens de strenge Duitse wetgeving. AccountView wordt zonder enig voorbehoud goedgekeurd. Met versie 6.1 blijkt het commitment van AccountView aan het invullen van wensen van gebruikers. Meer dan vijfhonderd suggesties van klanten zijn in deze versie verwerkt zodat bestaande gebruikers zien dat elke euro onderhoud dubbel en dwars wordt terugverdiend door gebruiksvriendelijke software.
2004 Op technisch vlak besluit AccountView XML webservices als integraal onderdeel op te nemen in haar ontwikkelomgeving. AccountView legt tevens de officiële registratie af voor het behalen van het .NET connected logo. Countus en WEA (Westelijke Accountantskantoren) zijn de grote top-20 accountantskantoren die besluiten over te stappen naar AccountView. In december wordt gestart met internet boekhouden bij de landelijke opererende accountantsketen Grant Thornton.
2005 Grote accountantskantoren, zoals ABAB, besluiten te stoppen met Exact en integraal over te stappen op AccountView. GIBO Groep start met het aanbieden van AccountView online onder de naam GIBOnet, al voor het eind van het jaar telt GIBOnet ruim 800 gebruikers. De landelijke keten Intratuin schaft voor alle vestigingen AccountView aan. Account Software Consultancy uit Veenendaal prolongeert voor de derde opeenvolgende keer de titel van dealer van het jaar, Consolit uit Dordrecht wordt implementatiepartner van het jaar.
2006 In mei 2006 verwerkte minister Donner de eerste met XBRL aangemaakte deponering van de jaarrekening met behulp van AccountView. Deze primeur bewijst de technische voorsprong van AccountView, dat met losse servicecomponenten is opgebouwd en daardoor snel in kan spelen op wensen uit de markt. AccountView's dominante positie op de accountancymarkt wordt versterkt in de provincies Zeeland, Friesland en Overijssel door de introductie van AccountView bij accon ■ avm. In december 2006 wordt AccountView onderdeel van Visma Software International AS, marktleider voor business software voor het midden- en kleinbedrijf in de Scandinavische landen. Hiermee verzekert AccountView haar continuïteit voor de langere termijn, kan zij kennis binnen een groep van 2.400 medewerkers gemakkelijker delen en kan zij internationale klanten een betere dienstverlening geven.
2007 AccountView Online vindt gretig aftrek in de markt. Online boekhouden voor cliënten van accountantskantoren wordt nu net zoveel gebruikt bij nieuwe klanten als de traditionele Solo-versie voor kleinzakelijke ondernemingen. Binnen de productgroep Projecten starten bekende klanten als Nuffic, Omroep Max en het Holland Festival met AccountView. Bekende groothandels als Derijks kantoorautomatisering, Derco en Phiton kiezen de complete handelslijn van AccountView. Tevens tekent AccountView een raamovereenkomst voor alle bij Quantore aangesloten leden voor het leveren van de geïntegreerde financiële en handelsadministratie. In het najaar van 2007 leidt AccountView honderden docenten op die het praktijkdiploma boekhouden geven. Vanaf 2008 worden namelijk alle examens Praktijkdiploma Boekhouden met AccountView afgenomen. Uw nieuwe medewerkers met een certificaat kunnen dus direct met AccountView uit de voeten!
2008 Binnen de accountancysector ontwikkelt AccountView een oplossing om accountants in staat te stellen snel tussentijds te kunnen laten rapporteren door de controleslag te automatiseren die accountants altijd tegenhield om met rapportage naar buiten te komen. Twee grote accountantskantoren,  De Jong & Laan Accountants en Alfa Accountants, besluiten over te stappen op AccountView om efficiencyvoordelen te behalen. Terwijl Nederland in een recessie duikt eind 2008 zien diverse klanten juist door automatisering een middel om die recessie het hoofd te bieden. Binnen IHC Holland stapt ook de vestiging IHC Dredgers over op AccountView.
2009 AccountView merkt een blijvend sterke groei in online boekhouden. Met het grote accountantskantoor GIBO Groep wordt een aanvang gemaakt met de introductie van XBRL in Nederland. Dit project, inmiddels omgedoopt in Standard Business Reporting (SBR), belooft veel omdat niet alleen bedrijfsinformatie uitvragende partijen als KvK, Belastingdienst en CBS hierin participeren, maar bijvoorbeeld ook banken en brancheorganisaties werk gaan maken van SBR. Hiermee komt SBR in een stroomversnelling en besluit AccountView zwaar te investeren in dit project. Met de introductie van versie 9.0 komt AccountView met een compleet nieuwe interface op de markt die zeer goed wordt ontvangen door de klanten. Met de tabbladen en handige combinatievensters neemt het gebruiksgemak verder toe.
2010 Na de introductie begin 2010 van AccountView Go voor onlineboekhouden komen onlineproducten op de markt voor HRM/Lonen en CRM. Online-internetbankieren is in opkomst en voor ABN AMRO wordt een webdienst ontwikkeld voor alle gebruikers (zowel backoffice-als onlinegebruikers) om bankmutaties automatisch in te lezen. Bronkhorst High Tech, een van de parels van de Nederlandse maakindustrie, besluit wereldwijd AccountView in te zetten (o.a. VS, Japan), en ook SkyTeam kiest voor AccountView.
2011 Na ABN AMRO verschijnt ook de directe online integratie met de Rabobank op de markt. Met Rabobank kunnen klanten niet alleen afschriften automatisch ontvangen maar ook betalingen en incasso’s automatisch online afhandelen. Voor het beter sturen van de voorraadhoudende groothandel ontwikkelt AccountView een online dashboard met zes KPI’s voor actief voorraadbeheer. Van de drie grote banken in Nederland ontvangt AccountView de eerste award voor haar deelname aan het SBR-Rapportageportaal.
2012 Na vijfentwintig jaar neemt AccountView afscheid van deze bedrijfsnaam en gaat vanaf 1 juli 2012 samen met Mamut verder als Visma Software. AccountView is al sinds 2007 onderdeel van de Visma-groep. De diverse Visma-organisaties werken meer en meer samen bij de ontwikkeling van nieuwe software en diensten. Het voeren van een overkoepelende naam is daarvan een logisch gevolg. Visma Software zal naast AccountView business software tevens Mamut One, Visma Severa en diverse andere SaaS-oplossingen aanbieden. Door deze uitbreiding kunnen we meer bedrijven beter van dienst zijn.
2013 Sinds 1 januari 2013 vormen de Visma-vestigingen in Amersfoort en Amsterdam samen Visma Software BV. Visma Software is sinds juli 2012 al de overkoepelende organisatie voor AccountView, Mamut en Visma Severa, dochternemingen van het Noorse Visma AS, marktleider in Scandinavië en behorend tot de top-10 van Europese businesssoftwarehuizen. De vestiging in Amersfoort richt zich vooral op zorginstellingen en woningcorporaties met e-hrm- en salarisoplossingen en de vestiging in Amsterdam biedt een compleet aanbod voor mkb-organisaties, met de nadruk op ERP en financiële software, offline en in de cloud. Han van den Hof is algemeen directeur van Visma Software. Met de voortdurende uitbreiding van Visma is het een logische stap één Nederlandse organisatie te vormen. Een gedeelde backoffice zorgt voor meer efficiëntie en stroomlijning van de groei van de organisatie.
  En verder…
En verder blijven we gewoon doen waar we altijd voor hebben gestaan: het leveren van flexibele, complete en vooral betrouwbare software voor een goede prijs. Goede service, ondersteuning en kennis van de markt zorgen al ruim 25 jaar voor uitstekende producten en duizenden tevreden gebruikers. Juist daarom blijven deze zaken ook de volgende jaren de basis voor succes bij Visma Software.