Veelgestelde vragen AccountView

Visma.net AutoInvoice

Support ID: AV-269338
Versies: AccountView 9.5 en hoger

Hier vindt u antwoorden op vragen die vaak aan ons worden gesteld over het versturen en ontvangen van facturen via Visma.net AutoInvoice vanuit AccountView.

In dit overzicht gaan wij ervan uit dat u de integratiegids hebt doorlopen om AutoInvoice in te richten. De integratiegidsen voor Visma.net AutoInvoice vindt u terug op de pagina: Visma.net AutoInvoice koppelen met AccountView.

AutoInvoice-koppeling inrichten

 1. Ik krijg de melding 'Account is niet geactiveerd' bij het inloggen op het AutoInvoice-platform.
 2. Waarom krijg ik de foutmelding 'Fout bij aanmelden voor AutoInvoice: ERROR: REGISTRATION FAILED, BID ALREADY TAKEN' bij het registreren voor AutoInvoice?
 3. Ik factureer aan de overheid, waar moet ik op letten?
 4. Hoe meld ik een nieuwe gebruiker aan voor AutoInvoice?

AutoInvoice-koppeling gebruiken

 1. Bij het ophalen van berichten in het venster Dagboekberichten (systeem) moet ik een datumbereik opgeven. Welke datum wordt hiermee precies bedoeld?
 2. Er worden geen berichten opgehaald in het venster Dagboekberichten (systeem), terwijl ik op het AutoInvoice-platform zie dat er wel facturen voor mij klaarstaan.
 3. Als ik 'Document > Dagboekberichtkoppelingen controleren' kies in het venster Dagboekberichten, dan krijg ik een leeg venster zonder regels.
 4. Als ik 'Document > Berichten verdelen over administraties' kies in het venster Dagboekberichten (systeem), dan worden niet alle berichten verdeeld over de administraties.
 5. Hoe verwerk ik inkoopfacturen via Visma.net AutoInvoice?
 6. Worden facturen met hetzelfde factuurnummer van dezelfde leverancier door AutoInvoice tegengehouden?
 7. Ik wil mijn crediteuren een e-factuur laten sturen, waar vind ik mijn elektronisch factuuradres (EIA)?
 8. Hoe kan ik een AutoInvoice-verkoopfactuur opnieuw versturen?

AutoInvoice-koppeling onderhouden

 1. Hoe weet ik of mijn debiteuren facturen via Visma.net AutoInvoice kunnen ontvangen?
 2. Waarom wordt een debiteur niet getoond op het rapport 'Elektronisch factuuradres opzoeken'?

Scan- en herkenservice van AutoInvoice

 1. Ik krijg de melding 'E-mail sent to automated system is not on the approved customer list, please contact your invoice processing service provider', als ik facturen naar de scan- en herkenservice probeer te versturen.
 2. Ik krijg geen bevestiging van de scan- en herkenservice. Hoe weet ik dat de ingestuurde facturen worden verwerkt? 
 3. Hoe lang duurt het voordat verstuurde PDF-facturen worden verwerkt?
 4. Waarvan hangt de verwerkingstijd van de PDF-facturen af die naar de scan- en herkenservice zijn gestuurd?
 5. Aan welke eisen moet een PDF-factuur voldoen om deze door de scan- en herkenservice te kunnen laten verwerken?
 6. Ik krijg per e-mail een melding met als onderwerp "[Invalid document type]" van "portal@kollektor.no".
 7. Kan ik ook extra factuurbijlagen meesturen naar de scan- en herkenservice van AutoInvoice?

1. Ik krijg de melding 'Account is niet geactiveerd' bij het inloggen op het AutoInvoice-platform.

Om te kunnen inloggen op het AutoInvoice-platform moet de aangemaakte account eerst worden geactiveerd. Dat kan door op de activeringslink in de welkomstmail te klikken.


2. Waarom krijg ik de foutmelding 'Fout bij aanmelden voor AutoInvoice: ERROR: REGISTRATION FAILED, BID ALREADY TAKEN' bij het registreren voor AutoInvoice?

De foutmelding geeft aan dat dit bedrijf al is geregistreerd is op het AutoInvoice-platform.

Let op: De melding krijgt u ook als het veld BTW-nummer van het aanmeldvenster is leeggelaten. Bijvoorbeeld omdat u niet BTW-plichtig bent en dus geen BTW-nummer hebt, maar alleen een KvK-nummer. In dat geval voert u uw KvK-nummer in het veld BTW-nummer van het aanmeldvenster in. Dit veld wordt namelijk gebruikt als identificatie voor het AutoInvoice-platform.


3. Ik factureer aan de overheid, waar moet ik op letten?

Als u via AutoInvoice facturen aan de overheid gaat versturen, dan raden wij aan om in ieder geval met versie 9.7 en Service Pack A van AccountView te werken. In deze versie zijn namelijk veel aandachtspunten opgelost en kunt u extra bijlagen aan de overheid versturen.

Controleer of u de volgende instellingen hebt vastgelegd:

 • In de administratie-instellingen via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Bedrijf: zorg ervoor dat u in het veld El. Inv. Address eerst het identificatienummer '0106:' vastlegt, gevolgd door uw KvK-nummer. Bijvoorbeeld '0106:1234567'. Veel overheden eisen dat uw KvK-nummer in het AutoInvoice-bericht wordt vermeld.
 • In de administratie-instellingen via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Adres. Zorg dat de adresgegevens van uw bedrijf hier volledig zijn ingevuld.

 • In de stamgegevens van de gebruikte taalcode via Document > Stamgegevens administratie > Taalcode: zorg dat op de tab Facturering in het veld Bankgeg elektr fac een bankboek met een geldig IBAN is ingevoerd.
 • In de stamgegevens van de debiteur op de tab Algemeen: zorg ervoor dat u in het veld El. Inv. Address het OIN-nummer van de overheidsinstantie vastlegt. Als het gaat om een Nederlandse overheidsinstantie, dan plaatst u 9954: vóór het OIN-nummer. Bijvoorbeeld 9954:00000001800866472000. Een volledige lijst van de OIN-nummers voor de overheidsinstanties vindt u terug via: OIN-nummers overheid. Wanneer u aan een buitenlandse overheid factureert, bijvoorbeeld aan de Belgische overheid, dan kunt u de volledige lijst met ISO-identificatienummers van overheden raadplegen.
 • In de stamgegevens van de debiteur op de tab Algemeen: zorg dat de adresgegevens van de betreffende debiteur zijn ingevoerd. Het gaat hier om de velden Adres, Postcode en Plaats. De velden die vallen onder Postadres worden niet meegenomen in een AutoInvoice-factuur. Het invoeren van deze velden is niet noodzakelijk voor AutoInvoice.
 • In het veld Omschr verk.factuur in de stamgegevens van de verkoopfactuur mag alleen het inkoopordernummer zelf worden ingevoerd. Voeg hier dus geen omschrijving of andere woorden aan toe, want dan kan de overheid de factuur niet verwerken. 

4. Hoe meld ik een nieuwe gebruiker aan voor AutoInvoice?

Let op: Als u beschikt over de Solo-uitvoering van AccountView, dan kunt u geen extra gebruikers aanmelden.

 1. Login met een gebruikersaccount met de rol Admin op AutoInvoice.
 2. Selecteer zo nodig het bedrijf waarvoor u de gebruiker wilt aanmelden.
 3. Klik linksboven op Instellingen en ga naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers.
 4. Klik op Gebruiker toevoegen en voer de gegevens en de rol in.
  Let op: Is dezelfde AccountView-gebruiker in AutoInvoice eerder al aangemeld bij een ander bedrijf? Dan hebt u daar een e-mailadres ingevoerd. Zorg ervoor dat u hier hetzelfde e-mailadres invoert.
 5. Klik op Aanmaken.

Er wordt een e-mailbericht naar het ingevoerde e-mailadres gestuurd. Met de gegevens uit het bericht kan de gebruiker zijn AutoInvoice-account koppelen aan zijn AccountView-account:

 1. Klik in het ontvangen e-mailbericht op de activeringslink. Er wordt in uw browser een venster geopend.
 2. Log in en klik linksboven op Instellingen.
 3. Selecteer de inhoud van het veld API-sleutel en druk op Ctrl+C om die te kopiëren.
 4. Start AccountView.
 5. Kies in AccountView voor Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers en open de stamgegevens van uw eigen gebruikersaccount.
 6. Neem met Ctrl+V het gekopieerde over in het veld API-sleutel AutoInv.
 7. Zorg ervoor dat uw voor- en achternaam en uw e-mailadres zijn ingevoerd en kies OK.

Uw AutoInvoice-gebruikersaccount is nu gekoppeld aan uw AccountView-gebruikersaccount. Als u hierna in AutoInvoice bij een ander bedrijf wordt aangemeld, dan zal de inhoud van API-sleutel gewoonlijk hetzelfde zijn en hoeft u die niet opnieuw naar AccountView te kopiëren.


5. Bij het ophalen van berichten in het venster Dagboekberichten (systeem) moet ik een datumbereik opgeven. Welke datum wordt hiermee precies bedoeld?

De berichten worden opgehaald op basis van de 'Aanmaakdatum' van de factuur. Deze datum kunt u terugvinden op het AutoInvoice-platform in uw facturenoverzicht.


6. Er worden geen berichten opgehaald in het venster Dagboekberichten (systeem), terwijl ik op het AutoInvoice-platform zie dat er wel facturen voor mij klaarstaan.

Controleer of u de juiste instellingen hebt vastgelegd in AccountView:

 • Ga naar de onderneming met Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. Open de stamgegevens van de betreffende onderneming en controleer op de tab AutoInvoice of de juiste waarde is ingevoerd in het veld API-sleutel (admin). Deze waarde moet overeenkomen met de waarde in het veld UUID-sleutel van bedrijf. Dit veld vindt u terug op het AutoInvoice-platform door op de knop Instellingen rechtsboven te klikken.
 • Zoek de ingelogde AccountView-gebruiker op met Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers. Controleer in de stamgegevens op de tab Algemeen of de juiste waarde is ingevoerd in het veld API (gebr) AutoInv. Deze waarde moet overeenkomen met de waarde in het veld API-sleutel. Dit veld vindt u terug op het AutoInvoice-platform door rechtsboven op de knop Instellingen te klikken.
 • Zorg er ook voor dat u het juiste datumbereik opgeeft bij het ophalen van de berichten (facturen). Zie hiervoor ook 'Bij het ophalen van berichten in het venster Dagboekberichten (systeem) moet ik een datumbereik opgeven. Welke datum wordt hiermee precies bedoeld?'

7. Als ik 'Document > Dagboekberichtkoppelingen controleren' kies in het venster Dagboekberichten, dan krijg ik een leeg venster zonder regels.

Controleer allereerst of de optie Alleen niet-aanwezige dagboekberichtkoppelingen tonen is gemarkeerd. Als er na het demarkeren van deze optie wel regels worden getoond, dan zijn alle benodigde dagboekberichtkoppelingen reeds aanwezig. Dan hoeft u niets meer te doen en kunt u doorgaan met het verwerken van de berichten.

Wanneer er alsnog geen regels worden getoond, controleert u dan uw administratie-instellingen met Opties > Instellingen > Administratie > Financieel. De volgende instellingen moeten in ieder geval zijn ingevoerd:

 • Onder Financieel II:
  • Grb.rek crediteuren
  • Grb.rek debiteuren
  • BTW-code (niet-BTW-plichtigen markeren de optie BTW niet importeren)
  • Markeer de optie Debiteuren/crediteuren automatisch nummeren
 • Onder AutoInvoice:
  • Inkoopfacturen. Dit is het dagboek waarin de verwerkte inkoopfacturen terechtkomen.

8. Als ik 'Document > Berichten verdelen over administraties' kies in het venster Dagboekberichten (systeem), dan worden niet alle berichten verdeeld over de administraties.

Wanneer er één of meer berichten niet kunnen worden toewezen aan een administratie, dan ziet u dat terug in het dialoogvenster Berichten verdelen over administraties. In dat venster ziet u hoeveel berichten er zijn overgeslagen en wat de status van deze berichten is. Als u Afdrukvoorb kiest, dan ziet u de details en kunt u onderzoeken waarom het betreffende bericht niet is toegewezen.

De twee meestvoorkomende oorzaken zijn:

 1. Het bericht is al eerder toegewezen aan de betreffende administratie. Om dubbele invoer te voorkomen kunt u een bericht slechts één keer toewijzen.
 2. Er is geen administratie gevonden waaraan het bericht kan worden toegewezen. Op het afdrukvoorbeeld ziet u dan de melding 'Administratiecode is niet ingevoerd'. Dit betekent dat er voor de betreffende onderneming geen gekoppelde administratie is gevonden met een begin- en einddatum die overeenkomt met de datum van de factuur. Dit ziet u ook terug in het venster Dagboekberichten (systeem): De kolom Administratie is in dat geval leeg.

  Ga daarom met Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen naar de stamgegevens van de betreffende onderneming, en controleer op de tab Invoer of er een administratie is gekoppeld met het juiste datumbereik. Controleer ook in het veld Blk of de administratie is geblokkeerd.

  Kies vervolgens Document > Administratiecodes bijwerken in het venster Dagboekberichten (systeem). Als de kolom Administratiecode nu inderdaad is gevuld, dan kunt u alsnog het bericht aan de administratie toewijzen met Document > Berichten verdelen over administraties.

9. Hoe verwerk ik inkoopfacturen via Visma.net AutoInvoice?

Een inkoopfactuur kan op twee manieren door een leverancier aan u worden verstuurd, namelijk rechtstreeks per e-mail of post, of via het AutoInvoice-platform of een soortgelijke dienst in 'e-invoice'-formaat.

 1. Als u een inkoopfactuur op papier of per e-mail in PDF-formaat ontvangt, dan moet u deze eerst door de AutoInvoice scan- en herkenservice laten verwerken. Om dit te kunnen doen moet u eerst een scan-account aanmaken op het AutoInvoice-platform.
 2. Als u de factuur als 'e-invoice' ontvangt van uw leverancier, dan kunt u deze direct in AccountView verwerken. Het is wenselijk om, voor zover mogelijk, uw leveranciers aan te sporen om de inkoopfacturen zoveel mogelijk als 'e-invoices' aan te leveren. Het grote voordeel ten opzichte van de scan-en herkenservice is namelijk dat het u veel minder tijd kost om de facturen te verwerken. Ook voorkomt u zo 'interpretatiefouten' tijdens de herkenning. Bij het verwerken van facturen via de AutoInvoice scan- en herkenservice is dit soms onvermijdelijk.

  Het verwerken van de inkoopfacturen in AccountView gaat hetzelfde, ongeacht de wijze van aanlevering door de leverancier. Een inkoopfactuur kan in beide gevallen worden opgehaald in het venster Dagboekberichten (systeem). Hoe u dit precies doet, leest u in de integratiegidsen voor AutoInvoice die u vindt op onze webpagina: Visma.net AutoInvoice koppelen met AccountView.

10. Worden facturen met hetzelfde factuurnummer van dezelfde leverancier door AutoInvoice tegengehouden?

Nee, facturen met hetzelfde factuurnummer van dezelfde leverancier worden niet tegengehouden door AutoInvoice. Er zijn ook situaties waarin een factuur juist nogmaals door AutoInvoice moet worden verwerkt, bijvoorbeeld als de scanservice een factuur verkeerd interpreteert en de factuur dus opnieuw moet worden aangeboden.

Een dubbele factuur wordt echter bij het verwerken in AccountView, vanaf versie 9.7a, wel tegengehouden. Als u een boekingsvoorstel verwerkt waarbij de combinatie van factuurnummer en crediteur al bestaat in de administratie, dan krijgt u de melding dat het document-/factuurnummer al wordt gebruikt.

Ook als u de AutoInvoice-facturen in Visma.net Financials verwerkt, dan worden de dubbele facturen tijdens de verwerking tegengehouden.


11. Ik wil mijn crediteuren een e-factuur laten sturen, waar vind ik mijn elektronisch factuuradres (EIA)?

Uw crediteuren kunnen u een e-factuur sturen op basis van het elektronisch factuuradres. Dit adres is een uniek nummer, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een telefoonnummer.

Uw elektronisch factuuradres (EIA) kunt u als volgt terugvinden:

 1. Open vanuit de betreffende administratie in AccountView het venster Visma.net AutoInvoice.

 2. Kies linksboven in het venster voor AutoInvoice-instellingen.

 3. Open onder het kopje Factuurinstellingen de menu-optie Facturen ontvangen.

  Hier ziet u drie regels staan (Visma-netwerk, PEPPOL-Netwerk en Scannetwerk). Om facturen van zowel binnen als buiten het Visma.net AutoInvoice-netwerk te kunnen ontvangen gebruikt u het elektronisch factuuradres (EIA) dat achter PEPPOL-netwerk staat.

  Enkele voorbeelden zijn:
 • 0106:23099819 (registratie op basis van KvK-nummer)
 • 9944:NL111123458B01 (registratie op basis van BTW-nummer).

 

12. Hoe kan ik een AutoInvoice-verkoopfactuur opnieuw versturen?

U kunt een AutoInvoice-factuur opnieuw versturen zonder dat u deze in AccountView hoeft te crediteren. U kunt echter alleen de informatie over de ontvanger wijzigen. Het is dus niet mogelijk om de inhoud van de factuur aan te passen.

Het opnieuw versturen van de factuur doet u als volgt:

 1. Open het Visma.net AutoInvoice venster vanuit het navigatievenster in AccountView. (onder het kopje Visma-diensten). U kunt het venster ook zelf aan de navigatiebalk toe voegen door met de rechtermuisknop in het navigatievenster te klikken en te kiezen voor Onderdeel Toevoegen > Venster > Visma.net AutoInvoice.
 2. Zoek de betreffende factuur op en klik het factuurnummer aan om de detailinformatie te openen.
 3. Klik op de knop Opnieuw verzenden onder het kopje Factuurverloop
 4. In het volgende venster geeft u aan op welke manier de factuur opnieuw verzonden moet worden. Indien de factuur als elektronische factuur verzonden moet worden dan moet er ook een Provider worden opgegeven. Het beste kunt u hier kiezen voor de algemene provider Peppol.

 5. Ten slotte verstuurt u de factuur met de knop Factuur opnieuw verzenden.

13. Hoe weet ik of mijn debiteuren facturen via Visma.net AutoInvoice kunnen ontvangen?

Vanaf AccountView versie 9.5a beschikt u over het rapport Elektronisch factuuradres opzoeken in het venster Debiteuren. Dit rapport kunt u terugvinden via Rapporten > Elektronisch factuuradres opzoeken.

Op het rapport Elektronisch factuuradres opzoeken vindt u een overzicht van alle aanwezige debiteuren, of een debiteur een elektronisch factuuradres heeft en, zo ja, wat het elektronisch factuuradres daadwerkelijk is. Dit elektronisch factuuradres kunt u vervolgens invoeren in het veld El. Inv. Address in de stamgegevens van de debiteur op de tab Algemeen.

Bij het zoeken naar een debiteur kijkt AccountView ook naar de volgende stamgegevens:

 • KvK-nummer en/of
 • BTW-nummer

De optie Facturering via AutoInvoice kan overigens worden aangezet, ongeacht of de debiteur al 'e-invoices' kan ontvangen of niet. Als een debiteur nog geen elektronische facturen via AutoInvoice kan ontvangen, dan wordt de factuur als PDF-bestand per e-mail aan de debiteur verstuurd.


14. Waarom wordt een debiteur niet getoond op het rapport 'Elektronisch factuuradres opzoeken'?

Als een debiteur ontbreekt op het rapport, dan kan dat verschillende redenen hebben:

 1. De debiteur heeft zich nog niet aangemeld bij een service om 'e-invoices' te kunnen ophalen.

 2. De debiteur verstuurt alleen e-invoices maar kan geen e-invoices ontvangen. In dat geval zal het rapport aangeven dat de debiteur niet is gevonden. Het rapport toont namelijk debiteuren die e-invoices kunnen ontvangen

 3. Er zijn onvoldoende kenmerken ingevoerd in de stamgegevens van de debiteur. Bij vraag 11 ziet u welke gegevens AccountView gebruikt om de debiteur op te zoeken. 


15. Ik krijg de melding 'E-mail sent to automated system is not on the approved customer list, please contact your invoice processing service provider', als ik facturen naar de scan- en herkenservice probeer te versturen.

Na het aanmaken van een scan-en herkenaccount duurt het een werkdag voordat deze account actief wordt. Als er bij het versturen van een factuur naar de scan-en herkenservice een automatisch antwoord komt met de melding 'E-mail sent to automated system is not on the approved customer list, please contact your invoice processing service provider', dan is de scan-en herkenaccount nog niet actief. Is de account na twee werkdagen nog steeds niet actief? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Support van Visma.


16. Ik krijg geen bevestiging van de scan- en herkenservice. Hoe weet ik dat de ingestuurde facturen worden verwerkt?

Sinds enige tijd worden er door de scan- en herkenservice geen bevestigingse-mails meer verstuurd bij ontvangst van facturen per e-mail. De reden hiervoor is dat er veel klachten kwamen van internetproviders over de hoeveelheid e-mails die dit genereerde. Als u een factuur naar de scanservice verstuurt en u ontvangt geen e-mail dat deze is afgekeurd, dan kunt u ervan uitgaan dat deze wordt verwerkt door de scan- en herkenservice. 


17. Hoe lang duurt het voordat verstuurde PDF-facturen worden verwerkt?

In de meeste gevallen duurt het 4 tot 8 werkuren voordat u de factuur in AccountView kunt ophalen. Een factuur kan in AccountView worden opgehaald, zodra deze zichtbaar is op de tab Inkomende facturen in het AutoInvoice-platform.

Let op: U krijgt tegenwoordig geen ontvangstbevestiging meer van de AutoInvoice scanservice. Het versturen van ontvangstbevestigingen genereerde erg veel e-mailverkeer waardoor de e-mails door sommige internet providers als spam/robote-mail werden aangezien.


18. Waarvan hangt de verwerkingstijd van de PDF-facturen af die naar de scan- en herkenservice zijn gestuurd?

Hoe lang het duurt voordat een factuur wordt verwerkt, hangt af van een aantal factoren. Hieronder ziet u de belangrijkste factoren:

 • Het totaal aantal facturen dat op dat moment door de scan-en herkenservice moet worden verwerkt.
 • Of de factuur in één keer juist kan worden verwerkt door de scan-en herkenservice. Anders zal de factuur handmatig moeten worden geïnterpreteerd, waardoor het vaak ook langer kan duren voordat een factuur beschikbaar komt.

19. Aan welke eisen moet een PDF-factuur voldoen om deze door de scan- en herkenservice te kunnen laten verwerken?

Voor een correcte verwerking in AccountView moeten in ieder geval de volgende gegevens op de factuur vermeld staan:

 • De naam, het KvK-nummer, het BTW-nummer en het IBAN-nummer van de afzender (de crediteur).
 • Het totale BTW-bedrag moet op de factuur vermeld staan. De scan- en herkenservice kan namelijk geen aparte BTW-bedragen bij elkaar optellen.

Deze gegevens heeft AccountView nodig om te bepalen of een crediteur al bestaat in de administratie. Als de crediteur nog niet bestaat, dan zal AccountView deze automatisch als nieuwe crediteur aanmaken met de gegevens die in het opgehaalde dagboekbericht staan vermeld.

Een goede richtlijn zijn ook de algemene factuureisen die de Belastingdienst stelt.


20. Ik krijg per e-mail een melding met als onderwerp "[Invalid document type]" van "portal@kollektor.no".

U ontvangt deze e-mail als de scanservice van AutoInvoice de PDF-factuur niet kan verwerken. In bijna alle gevallen wordt de factuur als 'niet-factuur materiaal' aangemerkt omdat de scanservice op basis van de toegestuurde PDF niet kan vaststellen dat het een factuur betreft. De scanservice zoekt naar steekwoorden in het PDF-document om te bepalen of het verstuurde document een factuur is. Wanneer geen van deze steekwoorden op de factuur voorkomt of als de PDF een ongebruikelijke layout heeft, dan kan een document dus worden aangemerkt als 'niet-factuur materiaal'. Hiermee wordt voorkomen dat er spam naar de scanservice wordt gestuurd.

Hebt u een e-mail ontvangen met als onderwerp "[Invalid document type]" maar is dit volgens u onterecht, stuurt u dan de ontvangen e-mail, inclusief factuur, naar onze supportafdeling. Dat kan via support.nl@visma.com. Vermeld hierbij ook uw AccountView-serienummer in het onderwerp van de e-mail.


21.Kan ik ook extra factuurbijlagen meesturen naar de scan- en herkenservice van AutoInvoice?

Om extra factuurbijlagen te kunnen verwerken, moet u de factuur (inclusief factuurbijlagen) in één PDF-document aanbieden. Als u de factuurbijlagen als losse PDF’s aanbiedt, dan zullen deze als extra factuur worden aangemerkt of worden geweigerd omdat AutoInvoice niet kan bepalen dat het om een factuur gaat. In dat geval ontvangt u dus een e-mail zoals in vraag 19 wordt besproken.