AccountView - Update en Installatie

Updateprocedure AccountView naar versie 11.0

Sta eerst stil bij de vraag wie de update het beste kan uitvoeren. Bij grotere uitvoeringen van AccountView is het namelijk vaker verstandig dat uw AccountView-leverancier u begeleidt bij het uitvoeren van de update. Zeker als er koppelingen en/of maatwerk in het geding zijn, adviseren we om over de update contact op te nemen met uw AccountView-leverancier. Deze kan u ook helpen om te profiteren van de vernieuwingen in AccountView. Lees, voordat u met de update begint, welke dat zijn in Nieuw in AccountView. Bovendien kan de AccountView-leverancier u deze installatiewerkzaamheden uit handen nemen.

Zorg in ieder geval dat de update wordt uitgevoerd door iemand met basiskennis van Windows en ervaring in het installeren van software en dat deze procedure goed wordt doorgenomen voordat u met de update start.

Voorbereiding

Voordat u begint, downloadt u het licentieformulier en het installatiebestand:

Licentieformulier 

U hebt van uw AccountView-leverancier een e-mail ontvangen met daarin een licentieformulier voor versie 11.0 en/of deze licentie in AccountView gedownload. Zorg dat u het bestand met licentiegegevens bij de hand hebt. 

Als u de juiste licentiegegevens niet meer hebt, dan kunt u deze in AccountView downloaden:

 1. Kies Opties > Licentie downloaden.
 2. Klik op de knop Licentie downloaden en sla het bestand op.

Installatiebestand

Download het installatiebestand via onderstaande link. Kunt u Opties > Taal kiezen in AccountView? Download dan het INT-bestand. Anders downloadt u het NL-bestand.

Algemene aandachtspunten

1. Controleren of maatwerk is geïnstalleerd

 1. Log in als gebruiker die alle rechten heeft in AccountView.
 2. Kies Document > Stamgegevens programma.
 3. Kies API Registry (als u deze optie niet hebt, dan hebt u geen maatwerk).

Als er gegevens in het venster API Registry zichtbaar zijn, dan hebt u maatwerk en adviseren wij u om contact op te nemen met uw AccountView-leverancier.  

2. Nagaan of er uitwisseling plaatsvindt met uw accountant

Veel accountantskantoren gebruiken backups om gegevens met hun cliënten uit te wisselen. AccountView ondersteunt alleen gegevensuitwisseling tussen gelijke versies. Als u ook gegevens uitwisselt met uw accountant, vraag dan uw accountant welke versie van AccountView hij of zij gebruikt. Zie ook: Uitwisselen AccountView-administraties.

Update voorbereiden

1. AccountView-map controleren

De update moet worden uitgevoerd op de locatie waar de programmabestanden van AccountView staan (zie Help > Info). Als AccountView op een server is geïnstalleerd, dan moet u op deze server inloggen en daar de update uitvoeren. Kijk hiervoor in Deze pc naar de locatie van de schijf. Staat deze onder Netwerklocaties, dan staat AccountView op een server. Vraag dan uw systeembeheerder u hierbij te helpen.

2. Ervoor zorgen dat u als enige bent ingelogd in AccountView

De update kan alleen uitgevoerd worden als alle gebruikers zijn uitgelogd. Houd hier rekening mee en kies een geschikt moment om de update uit te voeren.

 1. Kies Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers.
 2. Controleer of u de enige gebruiker bent.
 3. Sluit AccountView.

Daarnaast moet u ook Windows-services en andere externe programma's die een koppeling met AccountView hebben, stoppen. Bijvoorbeeld als u de AccountView Communication Service gebruikt. Vraag eventueel uw systeembeheerder om te controleren of er nog bestanden van AccountView geopend zijn op de netwerklocatie. Zie ook onze veelgestelde vragen update en installatie.

3. Kopie van de AccountView-bestanden maken

Maak van de onderstaande mappen een kopie (via de Windows Verkenner) en bewaar deze op een veilige plek, totdat u zeker weet dat de update is gelukt.

Programmabestanden en systeemtabellen

 1. Kies Help > Info.
 2. Noteer de locatie van de Programmabestanden.
 3. Noteer de locatie van de Systeemtabellen.

Administraties

 1. Kies Bestand > Administraties.
  In de kolom Map administratie vindt u de locaties van de administratiemappen.

Kopiedocumenten (als u hiervan gebruikmaakt)

 1. Open een administratie.
 2. Kies Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc.
  Het veld Map kopiedoc bevat de locatie van de kopiedocumenten.

Layoutbestanden (als u hiervan gebruikmaakt)

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes.
 2. Kies Bewerken > Stamgegevens (F6).
 3. Controleer op de tabbladen de locaties van uw layoutbestanden.

4. Programma en systeem organiseren

Hiermee voorkomt u dat er fouten optreden bij het updaten.

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Organiseren > Programma.
 3. Kies Document > Organiseren > Systeem.

Update uitvoeren

Zoals eerder genoemd moet de update worden uitgevoerd op de locatie waar de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd. Deze locatie vindt u onder Help > Info. Zorg ervoor dat u het eerder opgeslagen licentieformulier en installatiebestand vanaf deze locatie kunt bereiken, of sla deze daar op.

Licentievoorwaarden

 1. Voer het installatiebestand uit.
  Als er een beveiligingswaarschuwing van "Windows Defender SmartScreen" wordt getoond, dan klikt u op Acties of Meer informatie. Kies daarna Toch uitvoeren.
 2. Neem de licentievoorwaarden door en accepteer deze.
 3. Kies Volgende.

Bestaande installaties gevonden

Het volgende venster toont welke installaties van AccountView er zijn gevonden. Als er geen installatie wordt gevonden, dan gaat het programma door naar het venster Bestandslocaties.

 1. Controleer of de gevonden Installatielocatie overeenkomt met de locatie van de programmabestanden die u eerder hebt genoteerd.
 2. Kies Bestaande installatie bijwerken en selecteer de gewenste installatie wanneer de locatie overeenkomt.
 3. Kies Volgende.
 4. Kies Volgende en lees verder bij de stap Licentiegegevens.

Als de installatielocatie afwijkt van de locatie van de programmabestanden, dan kiest u Nieuwe installatie uitvoeren en Volgende.

Bestandslocaties

Als de wizard geen bestaande installatie heeft gevonden of als de installatielocatie afwijkt van de map die u eerder hebt genoteerd, dan geeft u hier de juiste locatie op. De wizard zal herkennen dat op die locatie een oude versie van AccountView staat en zal deze updaten.

 1. Gebruik de knop Browse als u handmatig de locatie wilt selecteren waar u AccountView wilt installeren.
 2. Laat het aankruisvak Runtime-componenten installeren gemarkeerd staan.
 3. Kies Volgende.

Licentiegegevens

In dit venster kunt u automatisch uw licentiegegevens laten invoeren.

 1. Open het gedownloade licentieformulier.
 2. Kies Ctrl+A (om alle gegevens te selecteren).
 3. Kies Ctrl+C (om de gegevens naar het klembord te kopiëren).
 4. Keer terug naar de wizard.
  Achter de knop Plakken vanaf klembord staat nu "1 licenties gevonden op het klembord".
 5. Kies Plakken vanaf klembord.
 6. Kies Volgende.

Gereed om AccountView bij te werken

Wanneer u dezelfde installatielocatie hebt opgegeven als waar de programmabestanden staan, wordt de volgende tekst getoond:
"AccountView wordt bijgewerkt van versie [...] naar versie 11.0"

 1. Kies Volgende.
 2. Kies Afsluiten nadat de update succesvol is voltooid.

Als de melding "Installeren niet gelukt" wordt getoond, dan kunt u een logbestand opslaan. Om de melding te kunnen onderzoeken hebben wij echter meer bestanden nodig. Zie daarvoor Veelgestelde vragen update en installatie.

Werkstationinstallatie

Als u AccountView op meerdere werkstations hebt geïnstalleerd, dan moet u deze werkstations ook bijwerken. U doet dit door de werkstationinstallatie van 11 uit te voeren. Het bestand kunt u met de volgende link downloaden: AccountView 11 Werkstationinstallatie.

Op ieder werkstation waar de installatie wordt uitgevoerd, is het een vereiste dat Microsoft .NET Framework 4.7.2 is geïnstalleerd. Als deze nog niet op uw computer staat, dan krijgt u hiervan een melding.

U kunt het .NET Framework bijwerken door in de map WorkstationInstall het bestand NDP472.exe uit te voeren. Deze map vindt u terug in de originele installatielocatie van AccountView. Hierna moet u de computer opnieuw opstarten. Vraag eventueel uw systeembeheerder u hier verder bij te ondersteunen.

Eerste keer opstarten

Als u AccountView de eerste keer opstart, dan ziet u het volgende venster:

Vervolgens wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Beantwoord daarom onderstaande vraag met Nee om eventuele fouten te voorkomen. Volg de onderstaande stappen:

 1. Kies No als u deze melding ziet: "Administratie '[...]' moet eerst worden bijgewerkt. Nu bijwerken?" 2. Kies Bestand > Administraties.
 3. Kies Document > Organiseren > Programma.
 4. Kies Document > Organiseren > Systeem.

Servicevoorwaarden accepteren

Als de servicevoorwaarden zijn gewijzigd, dan moet u deze eerst accepteren. Markeer het aankruisvak om aan te geven dat u akkoord gaat met de voorwaarden en kies OK. Bent u niet bevoegd om de servicevoorwaarden te accepteren, dan kunt u de knop Later accepteren kiezen. 

Administraties organiseren

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe functionaliteit goed in de administraties wordt meegenomen, moeten de administraties worden georganiseerd.

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Selecteer de administratie die u direct wilt gebruiken.
 3. Kies Document > Organiseren > Administratie.

Andere administraties kunt u eventueel op een later moment organiseren, zie daarvoor onze supportnote Administraties organiseren in AccountView Windows.

Veelgestelde vragen over de update

Antwoorden op veelgestelde vragen over installatie en update vindt u op deze pagina.