Voorbeeldtekst verzoek tot e-facturering

Om u te helpen meer e-facturen te ontvangen kunt u onderstaande voorbeeldtekst gebruiken. Hiermee kunt u uw leveranciers aansporen om e-facturen te sturen. E-facturen verwerkt u direct in AccountView en hoeven niet eerst nog naar de scanservice van Visma.net AutoInvoice te worden gestuurd.

Geachte {naam van de contactpersoon bij uw leverancier},

Graag ontvangen wij in de toekomst uw factuur als e-factuur (dus niet als PDF-bestand per e-mail, maar system-to-system). Dit helpt ons bij de correcte en vlotte verwerking ervan en bespoedigt in de meeste gevallen de betaling.

De meeste standaardboekhoud-/facturatiesystemen kunnen e-facturen versturen, mits deze de juiste gegevens bevatten. Hieronder treft u de gegevens aan waarmee uw systeem ons een e-factuur kan versturen:

  • Bedrijfsnaam: {vul hier uw eigen bedrijfsnaam in}

  • KvK-nummer: {vul hier uw eigen KvK-nummer in}

  • BTW-nummer: {vul hier uw eigen BTW-nummer in}

  • Elektronisch factuuradres (EIA)/PEPPOL-id: {vul hier uw eigen EIA in}

We stellen het zeer op prijs wanneer u ons in de toekomst elektronisch factureert.

Met vriendelijke groet,

{uw eigen gegevens}

P.S. Wilt u meer weten over e-facturatie?

Over e-factureren is op internet veel te lezen. Enkele interessante websites zijn: