Rapporten

Hoe kan ik de veldomschrijvingen op de rapporten aanpassen?

Mamut Support ID: M-02021930
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2011

Omschrijving

U wilt de veldomschrijvingen op uw rapporten naar uw eigen wensen aanpassen.

U gaat als volgt te werk:

Op een rapportsjabloon in Mamut wordt d.m.v. rapportcodes verwezen naar de veldomschrijvingen. Een dergelijke omschrijving is bijvoorbeeld het woordje Bank voor een bankrekening of het woordje Factuur bij het factuurnummer. Deze rapportcodes zijn te herkennen aan de volgende functie: oReport.GetText("OCONSTANT"...).

De rapportcodes die verwijzen naar veldomschrijvingen worden in Mamut constanten genoemd en zijn in Mamut voorgeprogrammeerd. Klik hier voor een lijst van alle constanten en veldomschrijvingen in het Nederlands. De veldomschrijvingen kunt u naar uw eigen wensen aanpassen d.m.v. de functionaliteit Constanten Bewerken.

Volg hiervoor de onderstaande procedure:

  1. Ga naar menu Beheer - Instellingen - Rapporten - Rapport-etiketeditor en klik in het menu op de knop Constanten bewerken.
  2. Selecteer linksboven in het afrolvenster Nederlands. De lijst met de Nederlandse Constanten verschijnt.
  3. Selecteer linksonder in het afrolvenster eveneens de taal Nederlands.
  4. Selecteer in de lijst de constante die u wens aan te passen. Wijzig de veldomschrijving in het veld onderin dit venster.
  5. Klik op OK en sla de wijzigingen op.

Rapporten vertalen

Met de functionaliteit Constanten bewerken kunt u ook de veldomschrijvingen op de rapporten vertalen naar elke gewenste taal. Klik hier voor een procedurebeschrijving.