Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Problemen met Mamut Virtual Printer en printen naar PDF

Mamut Support ID: M-02023643
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 29 september 2016

Omschrijving

Het printen van Mamut naar PDF kan soms stoppen door problemen met de printerdriver die Mamut gebruikt om PDF-bestanden te maken. Dit kan worden veroorzaakt door installatieproblemen, andere drivers die conflicteren of door problemen met de printerservice in Windows. 
Hieronder treft u tips om de driver te installeren en correct te laten werken.

1. Controleer of de juiste versie van Mamut Virtual Printer is geïnstalleerd

Verschillende versies van Mamut gebruiken verschillende driverversies en deze hebben verschillende namen. Controleer daarom uw versie van Mamut en de driver die is geïnstalleerd.
Bij Mamut versie 12.5 t/m 17.2 is Mamut Virtual Printer 5 geïnstalleerd. 
Vanaf Mamut versie 18.0 wordt Mamut Virtual Printer 6 geïnstalleerd.
Oudere versies van de driver, afkomstig van eerdere versies van Mamut, blijven soms achter en kunnen problemen veroorzaken. Verwijder in dit geval de oudere versie van de Virtual Printer in Windows (via het Configuratiescherm – Printers en apparaten) en herstart de computer.

Als Mamut Virtual Printer niet is geïnstalleerd, kan deze worden toegevoegd door Mamut te repareren:

 1. Ga naar de map waar de installatiebestanden staan en voer Setup.exe uit terwijl u bent ingelogd als Windows Administrator. Als u dit bestand niet kunt vinden, dan kunt u de nieuwste versie hiervan downloaden op onze update-pagina. Controleer eerst in Mamut via Help - Info of u over de laatste versie beschikt. Als uw versie afwijkt van de versie op onze website en u wilt niet updaten naar de laatste versie, dan kunt u contact opnemen met Mamut Support (020 – 355 2900) om een link naar de juiste versie te krijgen.
 2. Kies de optie Repareren
 3. Voltooi de installatiewizard en laat Mamut zichzelf repareren.
 4. Start Mamut met de rechtermuisknop en kies voor Uitvoeren als Administrator.
 5. Print een willekeurig rapport naar PDF.

2. Bij het afdrukken naar PDF of e-mail loopt Mamut vast

Dit kan voorkomen omdat voor de printerdriver niet de juiste poort is ingesteld in Windows.
Controleer als volgt of er van de juiste poort gebruik wordt gemaakt:

 1. Ga naar Start – Configuratiescherm  Printers en apparaten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Mamut Virtual Printer <nummer> 
 3. Klik op Printereigenschappen (Printer Properties).
 4. Selecteer het tabblad Poorten en controleer hier of de poort NUL: aanwezig en geselecteerd is.
 5. Als deze niet aanwezig is, klik dan op Poort toevoegen.
 6. Selecteer Lokale poort en klik op Nieuwe poort.
 7. Geef als naam NUL: en klik op OK.
 8. Klik op Sluiten en selecteer op het tabblad Poorten de poort NUL:.
 9. Klik op Toepassen.
 10. Klik op OK, start Mamut en druk een willekeurig rapport af naar PDF.

3. Bij het afdrukken naar e-mail of PDF verschijnt foutmelding -30 “Printer not activated”

Deze melding doet zich voor omdat de ingelogde Windows-gebruiker niet voldoende rechten heeft voor het afdrukken. Meestal kunt u dit oplossen door als Administrator in Windows in te loggen. Start Mamut vervolgens met de rechtermuisknop en kies Uitvoeren als Administrator en druk een willekeurig rapport af naar PDF. Hierna werkt het meestal ook voor andere gebruikers. 

Als dit geen uitkomst biedt, dan moet u de toegang handmatig instellen. Wij adviseren u bij onderstaande stappen uw systeembeheerder te betrekken.

U gaat als volgt te werk:

 1. Log in als Administrator in Windows.
 2. Start het programma Regedit (kies Start - Uitvoeren of de Windows-knop + R op uw toetsenbord , voer regedit.exe in en klik op OK).
 3. Blader naar de sleutel HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\
 4. Controleer dat de sleutel Mamut Virtual Printer 6 aanwezig is. Indien dat niet het geval is, klik dan met rechts op de sleutel Software en selecteer New - Key. Geef de nieuwe sleutel de naam Mamut Virtual Printer 6.
 5. Klik met rechts op de sleutel Mamut Virtual Printer 6 en kies Machtigingen (Permissions).
 6. Klik op Toevoegen (Add), voeg de gebruiker Iedereen (Everyone) toe en geef deze Volledige toegang (Full Control).
 7. Klik op OK en nogmaals op OK.
 8. Start Mamut met de rechtermuisknop en kies Uitvoeren als Administrator.
 9. Print een willekeurig rapport naar PDF.

4. De printer is wel geïnstalleerd maar werkt niet of de afdrukken komen uit de gewone printer

Het kan zijn dat de driver is geïnstalleerd, maar dat er een probleem is met de rechten of de printerservice in Windows. U kunt de volgende stappen volgen om dit te verhelpen:

 1. Verwijder alle printers in Windows. 
 2. Herstart de computer en log in als Administrator in Windows.
 3. Repareer Mamut zoals beschreven in paragraaf 1 van dit artikel.
 4. Start Mamut en print een willekeurig rapport naar PDF.
 5. Download de nieuwste printerdrivers van de website van de printerfabrikant.
 6. Installeer de printerdrivers voor de normale printer(s) die u zojuist heeft gedownload van de fabrikant.

Belangrijk: Heeft u veel printerdrivers in Windows en is het niet wenselijk deze allemaal te verwijderen, dan adviseren we eerst na te gaan of de stappen van dit artikel de oplossing bieden.

5. Melding -30 wordt niet opgelost met de stappen van paragraaf 3, of er verschijnen andere foutmeldingen (-40, -41 “Printer not activated”) 

Controleer bij andere meldingen dan -30 eerst of u deze kunt oplossen door als Administrator in Windows in te loggen, Mamut vervolgens met de rechtermuisknop te starten en Uitvoeren als Administrator te kiezen. Druk daarna in Mamut een willekeurig rapport af naar PDF. Hierna werkt het meestal ook voor andere gebruikers.
Blijven de meldingen verschijnen, dan moet u de Mamut Virtual Printer handmatig installeren met de stappen van dit artikel.