Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging voor AccountView Inkomende facturenautorisatie

Support ID: AV-565216
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module AccountView Inkomende facturenautorisatie (IFA). Wanneer u niet over deze module beschikt of als u niet factureert met het lage BTW-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Het juiste BTW-bedrag bij een inkoopfactuur

Het juiste BTW-bedrag moet bij een inkoopfactuur altijd worden bepaald aan de hand van het BTW-bedrag (of de BTW-bedragen) op de inkoopfactuur. Voert u in het veld Totaal BTW-bedrag in IFA de juiste waarde in, dan zal bij verdere verwerking in AccountView het juiste te vorderen BTW-bedrag worden geboekt. Dit staat los van de BTW-code die AccountView bij de boeking gebruikt. De BTW-code bepaalt wel de BTW-aangifterubriek waaronder dit bedrag zal worden aangegeven, maar op dit vlak verandert er niets. De nieuwe BTW-code voor het 9%-tarief te vorderen zal immers dezelfde BTW-aangifterubriek bevatten als de BTW-code voor het 6%-tarief te vorderen, namelijk 5B.

Bepalen van de BTW-code bij een inkoopfactuur

Om controleredenen vindt u het wellicht belangrijk dat inkoopfacturen zo veel mogelijk worden geboekt met een BTW-code waarvan het percentage overeenkomt met het percentage dat op de inkoopfactuur wordt toegepast. Dat kan handig zijn bij controles vanuit het venster Journaal. Lees hiervoor de volgende paragraaf.

Als de workflow in IFA wordt gestart, wordt in AccountView een openstaande post geboekt waarbij ook een BTW-code en BTW-bedrag worden geboekt. Gebruikelijk is dat daarbij de BTW-code wordt gebruikt die in de stamgegevens van de crediteur is vastgelegd.
Relevant is dan op welk moment u in de stamgegevens van uw crediteuren de oude BTW-codes vervangt door de nieuwe (stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019).

U zou er daarom voor kunnen kiezen om, voordat u deze vervangingsactie uitvoert, van zoveel mogelijk inkoopfacturen waarop nog het BTW-tarief van 6% wordt toegepast, de workflow in IFA te hebben gestart. En pas na deze vervangingsactie de workflow te starten van inkoopfacturen waarop het tarief van 9% wordt toegepast.

Voor alle duidelijkheid: deze werkwijze is niet nodig voor de BTW-aangifte, maar alleen om ervoor te zorgen dat bij een boeking een BTW-code wordt opgenomen met een percentage dat overeenkomt met het percentage op de inkoopfactuur.