Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Projectfacturering

Support ID: AV-57360
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Projectfacturering. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Welke BTW-code toepassen bij voorcalculatie

Als u de module Projectfacturering gebruikt, zult u normaliter gebudgetteerde bedragen op projecten doorbelasten (voorcalculatie). Het is bij deze module ook mogelijk om op basis van nacalculatie kosten door te belasten. Daarvoor vindt u relevante aanwijzingen in Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Uren & Declaraties.

Dit artikel zal daarom verder alleen ingaan op voorcalculatie. Lees eerst Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I voordat u hier verder leest. De aanwijzingen daarvan zijn ook hier van toepassing.

U moet verschillende BTW-tarieven toepassen op bedragen die betrekking hebben op leveringen en verrichtingen vanaf 1 oktober 2012 en op leveringen en verrichtingen van voor die datum. Bij voorcalculatie kan het lastig zijn om deze bedragen in verkoopfacturen gesplitst te krijgen, wat nodig is om per regel de juiste BTW-code te bepalen. Het opgestelde budget dat u doorbelast, kan immers betrekking hebben op een periode die deels vóór en deels na 1 oktober 2012 ligt.
Dit kan de software niet automatisch oplossen, al biedt die wel handvatten waarmee kan worden beïnvloed hoe en wanneer bedragen in rekening worden gebracht. Dus welke bedragen per verkoopfactuurregel in rekening worden gebracht zodat vervolgens per verkoopfactuurregel de gewenste BTW-code kan worden bepaald. Deze handvatten zijn echter sterk afhankelijk met de gekozen inrichting en ook met afspraken met uw klanten over hoe bedragen in rekening worden gebracht. Wij adviseren u daarom eventuele voornemens om deze handvatten in te zetten voor een correcte BTW-verwerking eerst te bespreken met uw AccountView-leverancier.
Raadpleeg in voorkomende gevallen ook uw accountant om te bepalen wat voor u de beste oplossing is.

Correctiemogelijkheid

Als u toch te maken krijgt met verkoopfactuurregels waarin in één regel zaken in rekening worden gebracht die deels vóór en deels na 1 oktober 2012 zijn geleverd, dan kunt u daarop alsnog twee verschillende BTW-tarieven toepassen door handmatig twee factuurregels toe te voegen:

  • Eén creditregel met dezelfde BTW-code en hetzelfde factuurartikel als de oorspronkelijke factuurregel, en het nettobedrag waarop de andere BTW-code moet worden toegepast.
  • Eén debetregel met die andere BTW-code (en hetzelfde factuurartikel als de oorspronkelijke factuurregel) voor datzelfde nettobedrag.

Neem bij voorkeur vooraf contact op met uw accountant of de Belastingdienst om na te gaan of een dergelijke werkwijze goed is, of dat er misschien betere oplossingen zijn.