Financieel

Informatie rondom SEPA

Support ID: AV-57299
Product: AccountView 9.x

Omschrijving

Alle banken spreken erover en in de media leest u er regelmatig berichten over: SEPA komt eraan! Maar waar staat die afkorting voor? En wat gaat er veranderen? In deze supportnote geven wij u antwoord op deze vragen en informeren wij u hoe wij als softwareproducent ons hierop aan het organiseren zijn.

Oplossing

SEPA is de afkorting voor Single Euro Payments Area.
IBAN staat voor International Bank Account Number.
BIC staat voor Bank Identifier Code.

Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s binnen de zogeheten EER- of eurozone. Dat betekent dat het huidige betaal- en incassosysteem gebaseerd op het ClieOp03-formaat zal worden vervangen door SEPA XML-formaten. Betalingen zullen dan met deze formaten worden uitgevoerd als het IBAN-nummer en de BIC-code van uw crediteuren en/of debiteuren bekend zijn.

De ontwikkelingen rondom SEPA zijn nog in volle gang en formaten zijn nog aan veranderingen onderhevig. Bovendien is het praktische gebruik van IBAN-nummers voor binnenlandse betalingen en incasso’s nog niet of nauwelijks aan de orde. Tot 1 februari 2014 kunt u gewoon zonder problemen nog gebruikmaken van het ClieOp03-formaat. 

Los van de nog verder te ontwikkelen mogelijkheden aan de kant van de banken en de kant van AccountView, kunt u voor die tijd al wel een aantal zaken op orde hebben. Als er aan beide kanten afstemming heeft plaatsgevonden over het beste overgangsmoment, dan moet het met correct ingevoerde en gekoppelde gegevens eenvoudig zijn om met één druk op de knop voor al uw crediteuren en debiteuren de bankrekeningnummers te converteren naar IBAN-nummers.

Ter verduidelijking van de opbouw van een IBAN-nummer een voorbeeld:

NL 99 BANK 0 123456789

Het IBAN-nummer bestaat zoals u ziet uit 18 tekens, te weten:

  • De landcode -> NL
  • Een berekend controlegetal -> 99
  • De bankcode -> BANK
  • Het huidige bankrekeningnummer -> 123456789
  • Aangevuld met één of meerdere voorloopnullen -> 0

De bankcode wordt gevormd door de eerste 4 tekens van de BIC-code van de bank waar deze rekening wordt aangehouden. Een voorbeeld van de inrichting van de bankcodes kunt u in een van onze voorbeeldadministraties vinden, bijvoorbeeld in Your Garden Products.

AccountView biedt al vanaf 2009 in de vensters Debiteuren en Crediteuren de mogelijkheid om op basis van het huidige (post)bankrekeningnummer en de gekoppelde bankcode (met daarin dus de BIC-code) een IBAN-nummer te genereren met de menu-optie Document/IBAN’s genereren.

Tip: U begrijpt na het doornemen van deze informatie dat het vastleggen van de gegevens die ten grondslag liggen aan IBAN-nummers de belangrijkste stap is in de voorbereiding op SEPA. U kunt het invoeren of controleren van IBAN-nummers wellicht opnemen in uw dagelijkse werkwijze zodat u te zijner tijd vrij eenvoudig kunt overstappen.