Financieel

Aandachtspunten SEPA bij de module Automatische betalingen

Support ID: AV-57842
Product: AccountView 9.1, 9.2, 9.3

U hebt het stappenplan "Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Automatische betalingen. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Controleer en completeer de bankgegevens van uw crediteuren

Om betaalopdrachten in een SEPA-formaat bij uw bank te kunnen verwerken moet er voor uw crediteuren een IBAN-nummer in de stamgegevens zijn vastgelegd. Uiteraard is het raadzaam om daarna uw crediteurenbestand na te lopen om te onderzoeken of alle gegevens aanwezig zijn en indien nodig deze handmatig aan te vullen.

Dit kunt u in AccountView Business doen door alle relevante velden (tijdelijk) toe te voegen aan uw vensterweergave. Te denken valt aan de velden Bankrekening 1, Bankcode 1 en IBAN 1. Of u kiest Rapporten/Crediteuren, Gedetailleerd.

Tip 1: Raadpleeg de supportnote Flexibel gegevens opvragen met weergaven voor meer informatie.

Controleer en completeer de bankgegevens van uw bankdagboek(en)

Niet alleen de IBAN-nummers van uw crediteuren zijn belangrijk om betaalopdrachten te verwerken. Ook uw eigen IBAN-nummer(s) moeten goed vastgelegd zijn in AccountView. U kunt dit nalopen via Document/Stamgegevens administratie/Dagboeken. Kies hier de door u gebruikte bankdagboeken voor het aanmaken van betaalopdrachten en ga via Bewerken/Stamgegevens (F6) na of op het tabblad Bankgegevens de velden IBAN en Bankcode zijn ingevoerd.

Aanmaken betaalopdracht

Het aanmaken van de betaalopdracht verloopt op dezelfde manier als u voorheen gewend was. U selecteert en markeert de te betalen posten in het venster Automatische betalingen. Daarna kiest u voor Rapporten/Proefbetalingen of Rapporten/Betalingen. Bij Formaat kiest u in plaats van ClieOp03 voortaan het formaat SEPA (naam bank).

Tip 2: Werkt u met de directe bankkoppeling in combinatie met de module Telebankieren Rabobank? Lees dan ook het volgende aandachtspunt: Directe bankkoppeling (i.c.m. Rabobank).

Overige aandachtspunten

  • Er moet een IBAN-nummer zijn ingevuld voor het gebruikte bankboek.
  • Er moet een IBAN-nummer zijn ingevuld voor iedere crediteur in de opdracht.
  • Het bedrag moet minimaal € 0,01 en maximaal € 999.999.999,99 zijn.
  • Bij Rabobank, ING en Van Lanschot mag de verwerkingsdatum en/of agenderingsdatum maximaal 12 maanden in de toekomst liggen; de overige banken hebben hier geen uitspraak over gedaan. AccountView controleert hier in die gevallen ook niet op.
  • Als er geen bankcode is vastgelegd voor een gebruikt IBAN-nummer dan zal dit worden gemeld bij het aanmaken van de opdracht: