Financieel

Aandachtspunten SEPA bij de module Telebankieren (i.c.m. directe bankkoppeling)

Support ID: AV-57870
Product: AccountView 9.1, 9.2, 9.3

U hebt het stappenplan "Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Telebankieren. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Controleer en completeer de bankgegevens van uw crediteuren en debiteuren

Een van de belangrijkste criteria in de herkenning van bankafschriftregels is het bankrekeningnummer van uw crediteur of debiteur. Op uw bankafschrift zal dit detail immers altijd aanwezig zijn. Banken zijn de afgelopen periode begonnen met het wijzigen van de opbouw van de bestaande MT940-bestanden met rekeningafschriftinformatie. Enkele banken hebben zelfs een nieuw, aangepast formaat ge├»ntroduceerd. Steeds vaker zal in plaats van een bankrekeningnummer voortaan een IBAN-nummer worden vermeld in het digitale afschrift. Om de trefkans van het herkenningsproces te verhogen is het dus raadzaam de IBAN-nummers in de stamgegevens van uw crediteuren en debiteuren vast te leggen. Uiteraard is het raadzaam om daarna uw crediteuren- en debiteurenbestand na te lopen om te onderzoeken of alle gegevens aanwezig zijn en indien nodig deze handmatig aan te vullen.

Dit kunt u in AccountView Business doen door alle relevante velden (tijdelijk) toe te voegen aan uw vensterweergave. Te denken valt aan de velden Bankrekening 1, Bankcode 1 en IBAN 1. Of u kiest Rapporten/Crediteuren, Gedetailleerd.

 

Tip 1: Raadpleeg de supportnote Flexibel gegevens opvragen met weergaven voor meer informatie.

Controleer en completeer de bankgegevens van uw bankdagboek(en)

Niet alleen de IBAN-nummers van uw crediteuren zijn belangrijk om betaalopdrachten te verwerken. Ook uw eigen IBAN-nummer(s) moeten goed vastgelegd zijn in AccountView. U kunt dit nalopen via Document/Stamgegevens administratie/Dagboeken. Kies hier de door u gebruikte bankdagboeken voor het aanmaken van betaalopdrachten. Ga met Bewerken/Stamgegevens (F6) na of op de tab Bankgegevens de velden IBAN en Bankcode zijn ingevoerd.

Bankafschriften inlezen / Bankafschriften ophalen

Het inlezen en ophalen van bankafschriften verloopt op dezelfde manier als u voorheen gewend was. U kiest de menu-optie Document/Stamgegevens administratie/Bankafschriften en daarna leest u de afschriften in met Document/Bankafschrift inlezen of haalt u de afschriften op met Document/Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling.

Tip 2: Om optimaal gebruik te kunnen maken van de wijzigingen in AccountView is het aan te raden om zogeheten "structured" of "gestructureerde" MT940-bestanden te downloaden vanuit uw internetbankieromgeving. Door deze structurering zal AccountView nog beter kunnen herkennen.

Tip 3: Werkt u ook met de modules Automatische betalingen en/of Automatische incasso in combinatie met de directe bankkoppeling (Rabobank Internet Professional)? Lees dan ook de volgende aandachtspunten:

Overige aandachtspunten

  • De komende periode zullen banken mogelijk nieuwe MT940-formaten opleveren of bestaande MT940-formaten voorzien van andere gegevens. Dit betekent dat u alert moet zijn op wijzigingen in omschrijvingen en de effecten die dit met zich meebrengen in uw dagelijkse herkenningsproces. Raadpleeg de supportnote "Optimaliseren van voorlooptekens" voor verbeterpunten.
  • Naar verwachting zullen banken op termijn ook een nieuw, op XML gebaseerd formaat gaan aanbieden (CAMT.053).