Financieel

Stappenplan om in AccountView IBAN-nummers en BIC-codes te importeren

Support ID: AV-57958
Product: AccountView 9.1, 9.2, 9.3

Met onderstaande stappen importeert u in AccountView IBAN-nummers en BIC-codes:

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Gegevens IBAN en BIC importeren/exporteren.
  Het volgende venster verschijnt:

 3. Geef het bereik van de wizard op:
  - Kies Geselecteerde om alleen de gegevens te exporteren van de administratie die u hebt geselecteerd;
  - Kies Gemarkeerde om alleen de gegevens te exporteren van de administratie(s) die u hebt gemarkeerd;
  - Kies Alle om de gegevens van alle administraties te exporteren.
 4. Geef aan dat u wilt exporteren.
 5. Geef aan waar het exportbestand moet worden opgeslagen. Voorzie het bestand van een logische naam en de extensie “.CSV”.
  Let op: Als u deze extensie niet gebruikt, kunt u het bestand niet aanleveren bij bijvoorbeeld www.ibanbicservice.nl.
 6. Markeer Autocodering bijwerken als ook de bankrekeningnummers in de autocodes moeten worden omgezet.
 7. Kies Volgende om het exportbestand aan te maken.
 8. Een samenvatting toont het aantal geëxporteerde rekeningnummers dat terug te vinden is in uw exportbestand.

 9. Dit bestand levert u aan bij www.ibanbicservice.nl. Hiervoor moet u zich vooraf registeren. Zie voor meer informatie hierover https://www.ibanbicservice.nl/Register.aspx. Het bestand wordt door de service aangevuld met IBAN-nummers en bankcodes. De volgende dag staat het aangevulde bestand voor u klaar.
 10. Als u het bestand hebt gedownload, kunt u dit gaan importeren. Kies hiervoor weer Bestand > administraties, gevolgd door Document > Gegevens IBAN en BIC importeren/exporteren.
 11. Geef hier weer hetzelfde bereik op.
 12. Geef aan dat u wilt importeren.
 13. Selecteer het importbestand.
 14. Kies Volgende om de gegevens te importeren.   
 15. Per administratie wordt een voortgangsbalk getoond.
  De terugkoppeling van de import wordt gedetailleerd weergegeven:
 16. De stamgegevens zijn aangevuld met een IBAN-nummer en een Bankcode (als deze nog niet bekend was).