Integratie en koppelen

Synchronisatie van AccountView met Visma-diensten

Support ID: AV-419715
Project: AccountView Windows

Inleiding

Uw AccountView-omgeving kan met ingang van versie 9.6 worden gekoppeld aan de cloudplatformen AccountView.Net en Visma.net. De stappen voor het uitvoeren van het activeringsproces in uw AccountView-versie leest u in Visma-diensten koppelen met AccountView.

Wanneer de Visma-diensten in AccountView zijn ingericht, worden gegevens in AccountView automatisch met AccountView.Net en Visma.net gesynchroniseerd. Op deze pagina wordt per platform beschreven hoe de synchronisatie plaatsvindt. Daarnaast wordt de in versie 9.6a geïntroduceerde synchronisatie met AccountView.Net uitgelegd.

1. AccountView.Net
    1.1 Gebruikers
    1.2 Ondernemingen
    1.3 AccountView.Net-apps
    1.4 Gegevens wijzigen en verwijderen

2. Visma.net
    2.1 Gebruikers
    2.2 Ondernemingen
    2.3 Kostendragers

1. AccountView.Net

AccountView.Net biedt de mogelijkheid om, via de API, online-applicaties beschikbaar te stellen. Bovendien kunnen op deze manier bestaande apps, zoals Visma Scanner en AccountView Contact, worden gebruikt.

In AccountView.Net legt u de gebruikers en ondernemingen uit AccountView vast. De gebruikers en ondernemingen in AccountView.Net moeten gelijk zijn aan de vastgelegde gebruikers en ondernemingen in AccountView.

In versie 9.6 moeten deze gegevens in AccountView en in AccountView.Net handmatig worden aangemaakt.

In versie 9.6a en hoger is het enkel nodig om de gegevens in AccountView vast te leggen. U maakt de gebruikers en ondernemingen in AccountView aan, waarna de wijzigingen automatisch met AccountView.Net worden gesynchroniseerd.

1.1 Gebruikers

Gebruikers worden gesynchroniseerd en aangemaakt in AccountView.Net als de velden Voornaam, Achternaam en E-mailadres in het venster Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers > F6 zijn ingevoerd. Een nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail op het vastgelegde e-mailadres om een wachtwoord aan te maken voor AccountView.Net.

1.2 Ondernemingen

Ondernemingen in het venster Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen worden automatisch gesynchroniseerd met AccountView.Net. De toegang van gebruikers tot ondernemingen in AccountView.Net wordt bepaald op basis van de toegangsbeveiliging in AccountView. Als de gebruiker in AccountView toegang heeft tot een administratie, dan heeft hij in AccountView.Net toegang tot de onderneming.

1.3 AccountView.Net-apps

De toegang tot AccountView.Net-apps is per gebruiker of gebruikersgroep te regelen in AccountView. In de vensters Gebruikers en Gebruikersgroepen (onderdeel van de module Uitgebreide toegangsbeveiliging II) kunt u Zoeken > AccountView.Net-apps kiezen. In het venster dat vervolgens wordt weergegeven, ziet u de toegankelijke apps voor de gebruiker of gebruikersgroep:

Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+N) en klik op het vergrootglas van het veld App om de gebruiker of gebruikersgroep toegang te geven tot een app uit de lijst van alle beschikbare AccountView.Net-apps, ook de apps die door derden worden aangeboden:

In het venster Document > Stamgegevens systeem > AccountView.Net-apps hebt u het totaaloverzicht van de toegankelijke apps voor alle gebruikers.

1.4 Gegevens wijzigen en verwijderen

Wanneer er een gebruiker of onderneming is gesynchroniseerd vanuit AccountView, dan is het enkel mogelijk om de gegevens te wijzigen in AccountView.

Als een stamgegeven van een gebruiker of onderneming in AccountView wordt verwijderd, dan zal deze gebruiker of onderneming uit AccountView.Net worden verwijderd op het moment waarop de synchronisatie wordt uitgevoerd. Dit gebeurt automatisch wanneer een gebruiker AccountView opstart en er wijzigingen zijn te synchroniseren. Het synchroniseren kan ook handmatig worden uitgevoerd in de vensters Ondernemingen en Gebruikers via Document > Visma-diensten > Ondernemingen registreren en Document > Gebruikers registreren in Visma-diensten.

Het verwijderen van een gebruiker uit AccountView.Net en/of Visma.net zonder het stamgegeven uit AccountView te verwijderen is mogelijk door het veld E-mailadres leeg te maken in het venster Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers > F6 en de menu-optie Document > Gebruikers registreren in Visma-diensten te kiezen.

2. Visma.net

De koppeling van Visma.net met AccountView biedt u de mogelijkheid om te werken met Visma.net Approval (module Approval-koppeling) en Visma.net AutoReport (module AutoReport-koppeling).

In Visma.net worden dezelfde gegevens gebruikt als voor AccountView.Net: gebruikers en ondernemingen in AccountView.

2.1 Gebruikers

Gebruikers worden gesynchroniseerd en aangemaakt in Visma.net als de velden Voornaam, Achternaam en E-mailadres in Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers > F6 zijn ingevoerd. Een nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail op het vastgelegde e-mailadres om een wachtwoord aan te maken voor Visma.net.

2.2 Ondernemingen

Ondernemingen worden aangemaakt in Visma.net als in de onderneming in AccountView het veld KVK-nummer is vastgelegd en de bedrijfsgegevens (zoals het adres) zijn opgegeven in de administratie die is gekoppeld aan de onderneming.

Als een onderneming niet in Visma.net zichtbaar is, kunt u Document > Visma-diensten > Ondernemingen registreren kiezen in het venster Ondernemingen. Bekijk het afdrukvoorbeeld voor het resultaat.

2.3 Kostendragers

Met de module Approval-koppeling kunt u een workflow op basis van kostendragers inrichten. Afhankelijk van uw licentie worden de stamgegevens van de projecten, kostensoorten en kostenplaatsen gesynchroniseerd. Als een nieuw stamgegeven in een van deze vensters wordt aangemaakt, wordt dit direct gesynchroniseerd en zichtbaar in Visma.net.