Financieel

Drill around bevat geen (actuele) gegevens

Support ID: AV-52578
Product: AccountView Windows

Omschrijving

Afhankelijk van uw modulesamenstelling, is het vanuit verschillende vensters mogelijk om Zoeken/Drill around te kiezen en daarna bijvoorbeeld Verkoophistorie per artikel of Verkoophistorie per debiteur. Als u dit doet, wordt soms een leeg of niet bijgewerkt venster getoond terwijl u ervan overtuigd bent dat er voor het betreffende artikel of de debiteur wel verkoophistorie aanwezig is in dit boekjaar. Deze supportnote is ook van toepassing voor inkoophistorie en crediteuren.

Verklaring

Er is een administratie-instelling waarmee u vastlegt of een drill around de historische informatie moet tonen uit de artikelhistorie van het huidige boekjaar of uit het bestand Artikelhistorie meerdere jaren. De artikelhistorie van het huidige boekjaar wordt automatisch bijgewerkt door het verwerken van orders, het bestand Artikelhistorie meerdere jaren moet met een aparte menu-optie worden bijgewerkt. Als u de instelling Historiebestanden gebruiken hebt gemarkeerd en u hebt de betreffende menu-optie niet gekozen, verklaart dit waarom de vensters Verkoophistorie per artikel en Verkoophistorie per debiteur leeg zijn.

Er zijn twee oplossingen. De eerste oplossing is om de menu-optie te kiezen waardoor het bestand Artikelhistorie meerdere jaren wordt bijgewerkt en de tweede oplossing is om de administratie-instelling te wijzigen.

Oplossing 1: Het bestand Artikelhistorie meerdere jaren bijwerken

  1. Kies Opties/Administratie-instellingen/Handel en kies de tab Backorder.
  2. Controleer of Historiebestanden gebruiken is gemarkeerd.
  3. Kies Document/Stamgegevens administratie/Artikelhistorie meerdere jaren.
  4. Kies Document/Artikelhistorie bijwerken. Zie uw documentatie voor meer informatie.
  5. Vraag opnieuw de drill around op. Het venster bevat nu waarschijnlijk wel de verwachte gegevens, inclusief eventuele verwerkte gegevens voor het betreffende artikel of de debiteur uit vorige boekjaren.

Oplossing 2: De administratie-instelling wijzigen

  1. Kies Opties/Administratie-instellingen/Handel en kies de tab Backorder.
  2. Controleer de instelling Historiebestanden gebruiken. Als dit veld is gemarkeerd, zal de drill around informatie tonen uit het bestand Artikelhistorie meerdere jaren. Demarkeer in dat geval het veld.
  3. Vraag opnieuw de drill around op. Het venster bevat nu waarschijnlijk wel de verwachte gegevens.

Meer informatie

Het voordeel van de instelling Historiebestanden gebruiken is uiteraard dat in de drill arounds ook informatie uit vorige boekjaren beschikbaar is. Het nadeel is dat de verkoophistorie van dit jaar in de drill arounds niet automatisch wordt bijgewerkt als u een factuur verwerkt. U moet daarvoor de artikelhistorie meerdere jaren bijwerken, waarbij u Alleen gegevens huidig jaar bijwerken markeert.